nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
 


Nyheter
Ærfuglpatrulje 2019 til Bremstein 11.mai kl.10.00
26th of April 2019 8:42 PM
Dette er den 12. patruljen Vegaøyans venner sender ut. ...
» Read more..

Utleie av Øverstua 2019
(2019/Apr/18)
FUGLEKVELD FREDAG 10.mai KL.19 PÅ FOLKETS HUS
(2019/Apr/18)
Styremøte i Vegaøyans Venner 18.mars
(2019/Mar/28)

» More news..
You are visitor
nr 221 106
since 2010/Mar/12


Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
 

Årsmelding for året 2010 for den frivillige foreningen Vegaøyans Venner

 

Til årsmøtet 17.juni

 

Styret i denne perioden har vært

Inger Pedersen Toppen, leder

Sverre Nilsen, nestleder

Gunnar Stensholm; kasserer

Martin Skjefstad og Einar Moen; styremedlemmer

 

Møteaktivitet i 2010

Avholdt:

5 styremøter

2 medlemsmøter

 

Deltakelse i råd og styrer

Leder har møtt i to møter og et seminar i samarbeidsrådet for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Leder har nestlederverv i samarbeidsrådet.

Nestleder har møtt i et styremøte for Stiftelsen Vegaøyan verdensarv med framlegg av årsmelding.

Leder har deltatt i tre planleggingsmøter for seminar i Noregs Verdensarv juni 2010.

 

Aktiviteter og prosjekter i 2010

Juleselskap på museet i januar

Arbeid med nettsted og opprettelse av egen nettside, www.vegavenner.no

Fugleprosjekt for 7.klasse og fuglekveld

Abrahamsnaustet

Ærfuglpatrulje

Skolebarnstur til Tåværet: utgikk

Sommertreff for medlemmer

Slåttekurs

Øyans dag

Oppstart arbeid med logo og brosjyre

Fortellerkveld med Skålvær Velforening

Oppstart planlegging av innvielse Øverstua

Samarbeid med menighetsrådet om kirkegårdsstell

 

Motatt gaver

Bess Jahres fond: 10.000

Nasjonal kulturlandsskapspris. 50.000

 

Gitt gaver:

Bremstein fyr gruppe: 5.000

Pårørendeforening Sandnessjøen sykehus: 1.000

Brannvarslingsanlegg kirke: 3.800, inntekter av Kirkehefte

Kilvær Velforening: 2.000, inntekter av Øyans Dag

 

Lotteri: Inntekt ca.kr.7.000

 

Nettverksbygging

Circumferencens venner: Vi har i år opprettet kontakt med Circumferencens venner på Røros. Dette er en venneforening for verdensarv som oss. Leder deltok i møte på Røros 20.01. som et ledd i å bistå med opprettelsen av foreningen.

Skålvær Velforening: Vi tok kontakt med foreningen for å invitere til fortellerkveld i november. Skålvær Vel driver et stort arbeid ute på Skålvær med kulturlandsskapstiltak.

 

 

Styret vil takk medlemmene for dugnadstak både i prosjekter og arrangement. Vi vil holde fram AL Øverstua : Sommeren 2010 ble det utført et stort og komplisert arbeid på Tåværet med ilandføring av materialer og torv / never til stua, dernest et omfattende snekkerarbeid.

 Dette arbeidet legger grunnlaget for å bevare et verdifullt kulturminne og skape et treffpunkt for medlemmene i Vegaøyans Venner og andre som vil besøke fiskarbondens hus.

AL Øverstua legger fram egen årsmelding.

 

 
 
MOB: +47 472 52 228
Bank account: 4535.29.02288
It took 0.4978 seconds to load this page.
Copyright 20©10 VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
Logo: Yilmaz Dag/banett.no
Vegaøyans Venner
Tollbergveien 14, 8980 Vega
8980 Vega
Reg.nr: 991 474 307


 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.1.8
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved