nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
 


Nyheter
Utleie av Øverstua 2019
18th of April 2019 11:42 PM
REGLEMENT 2018 FOR BRUK AV ØVERSTUA I TÅVÆRET, VEGA Vegaøyans ...
» Read more..

FUGLEKVELD FREDAG 10.APRIL KL.19 PÅ FOLKETS HUS
(2019/Apr/18)
Styremøte i Vegaøyans Venner 18.mars
(2019/Mar/28)
Årsmøtet 2019 på Vega havhotell 1.mars
(2019/Mar/03)

» More news..
You are visitor
nr 217 220
since 2010/Mar/12


Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
 
Latest news
Leder Jon Petter Bremstein takker Einar Moen for langtjeneste som styremedlem og leder. (Photo: Inger Toppen)
 
Årsmøte i Vegaøyans Venner 2018

Årsmøtet ble avholdt 5. mai 2018 kl 18:00 på Nes Cafe i god atmosfære og trivelig stemning. Det hele startet med servering av god fiskesuppe samt kaffe. Det var 12 oppmøtte (et normaltall de senere år).


By: Inger Toppen, Monday 14th of May 2018 02:37:24 PM,
Last updated: Monday 14th of May 2018 02:44:19 PM
Share  
 

 

 

 

 

Fra årmøtet på Nes Cafe 05.05 2018.

 

Leder Jon-Petter Bremsted ønsket velkommen.

1. KONSTITUERING

 • Innkallingen ble godkjent uten merknader.                 
 • Dagsorden ble godkjent uten merknader.
 • Valg av møteleder / møtesekretær: valgt ble Jon-Petter Bremstein ble valgt til møteleder og Jon Suul som møtesekretær.
 • Valg av to protokollunderskrivere: valgt ble Laila Mortensen og Gro Bjørge.

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret 

Jon-Petter orienterte om styrets virksomhet. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Inger Pedersen Toppen ba styret vurdere nye grep om Fuglekvelds-arrangementet ved bla å invitere leder for kvinneforeningen i Norsk Ornitologisk Forening til arrangementet neste år.

 • Fra Øverstuagruppen orienterte Jon med bakgrunn i Årsrapporten for Øverstua 2017 (oversendt Nordland fylkeskommune) som ble godkjent. 

Einar Moen påpekte viktigheten av at husets historie ble nedtegnet. Både han og Johanna Pedersen Toppen påpekte behovet av å få avtaler om adkomsten formalisert med naboene. Årsmøtet ba styret arbeide fram avtaler.

 3. REGNSKAP

 • Regnskapet er som vanlig ført av Berg Vekstra, uten kommentarer til utgifter/inntekter. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

 4. INNKOMNE SAKER

Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene til årsmøtet, men ønsker å behandle følgende saker:

 • Regler for utleie av Øverstua. Et utkast fra styret ble framlagt for diskusjon og en konstruktiv debatt førte til noen forbedringer (se vedlegg):
 • Endring av vedtektene. Styrets forslag vle godkjent uten merknader.
 • Avtale om utleie av Øverstua. Årsmøtet ga styret fullmakt til å fremforhandle en god avtale for begge parter.

5. NESTE PERIODE

 • Arbeidsplan Øverstua godkjent. 
 • Arbeidsplan ellers foreslås å gjennomføre de tradisjonelle aktivitetene, som Øyans dag som i år blir til Floværet, fortellerkveld, gammeldags juleselskap, Fuglekveld og Ærfuglpatrulje samt en liten markering i Øverstua.
 • Budsjett, ref arbeidsplan og søknad til Stiftelsen
 • Kontingent, foreslås uendret fra styret, 150,-/300,-
 • Årsmøtet i 2019 og påfølgende år foreslås avholdt i februar/mars, før årets hovedaktiviteter starter

6. VALG                                                                                           

 • Leder for 1 år, Jon-Petter ble gjenvalgt.
 • 2 styrerepresentanter for to år, Sverre Nilsen ble gjenvalgt og Svanhild Alexandersen fble valgt som ny.
 • 1 styrerepresentant for 1 år, Guri Hansen Wik ble valgt.
 • 1 vararepresentant for 2 år, Marius Wickstrøm Engen ble valgt.

Det nye styret som foreslås er da Jon-Petter Bremstein leder i 1 år, Sverre Nilsen og Svanhild Alexandersen representanter for 2 år, Guri Hansen Wik og Jon Suul representanter i 1 år. Marius Wickstrøm Engen vara i 2 år.

 • Til valgkomite ble følgende godkjent:

Brit Pedersen Toppen for 1 år, Laila Mortensen og Inger Hestmark for 2 år

 

Einar får en fortjent oppmerksomhet av Jon-Petter ved årsmøtets slutt.

Einar Moen ut av styret etter lang og tro tjeneste. Leder Jon-Petter overrakte blomster og rettet en stor takk til Einar for den innsatsen som han lagt ned med håp om at han fortsetter som aktivt medlem i foreningen.

 

Vega 05.05 2018

 

Jon Suul, møtereferent

 

 

Laila Mortensen, protokollunderskiver                           Gro Bjørge, protokollunderskriver 

 
- More news..
- Home..
 
 
 
MOB: +47 472 52 228
Bank account: 4535.29.02288
It took 0.5357 seconds to load this page.
Copyright 20©10 VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net
Logo: Yilmaz Dag/banett.no
Vegaøyans Venner
Tollbergveien 14, 8980 Vega
8980 Vega
Reg.nr: 991 474 307


 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
   
  Powered by AdminPanel(PHP) 6.0.1.8
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved