nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Årsmøte i Vegaøyans Venner 4.juli kl.19.00 på Vegabue havcafe

Saker til møtet bes meldt til styret innen 30.6. Styret: Turid Næss, Einar Moen, Sverre Nilsen, Anne Gro Johnsen, Solveig Løbeck

By: Inger Toppen, Sunday 15th of June 2014 08:24 PM,
Last updated: Sunday 15th of June 2014 08:32 PM
 
 

 Årsmøteprotokoll

 

1. KONSTITUERING

 • Godkjenning av innkalling                 -
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder / møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere

 

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret                                                                  v/ leder
 • Fra prosjektgrupper                                                  v/ gruppeleder

 

3. REGNSKAP

 • Regnskap med revisjonsberetning                           v/ kasserer
 • Regnskap fra prosjektgrupper

 

4. INNKOMNE SAKER

 • Innkomne saker                                                        fra medlemmene
 • Arbeidsplan                                                               fra styret
 • Budsjett                                                                     fra styret
 • Kontingent                                                                 fra styret

 

5. VALG                                                                                           

 • Leder
 • 2 styrerepresentanter
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 3 styremedlemmer i Andelslaget Øverstua; leder for 1 år, 2 styremedlemmer for 1 år
 • 3 varamedlemmer i Andelslaget Øverstua
 • 2 revisorer
 • 3 medlemmer til valgkomite- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved