nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Geitrams, Kirkøy (Photo: Vegaøyans Venner)
 
Årsmøtet 2016 for Vegaøyans Venner

Avholdes fredag 17.juni kl.19.00 på Neskafeen.
Vanlige årsmøtesaker.
Velkommen!

Hilsen styret.


By: Inger Toppen, Friday 3rd of June 2016 01:41 PM,
Last updated: Monday 6th of June 2016 07:06 AM
 
 

 

VEGAØYANS VENNER

ÅRSMØTE 2016

DAGSORDEN

 

  1. 1.       Konstituering

Valg av ordstyrer og to til å undertegne protokollen

Forslag fra styret:

# Dirigent/ordstyrer: Leder Einar Moen

# Undertegnere av protokollen:

 

  1. 2.       Årsmelding fra styret og årsregnskap v/leder og kasserer

Forslag fra styret: Årsmøtet tar regnskap og årsmelding til orientering.

 

  1. Fastsettelse av medlemskontingent 2017

Forslag fra styret: Ingen endring, dvs 150 kr i medlemskontingent.

 

  1. Innkomne saker

Ingen er mottatt.

 

  1. 5.       Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

På valg er Einar Moen og Sverre Nilsen.

Valgkomiteens innstilling blir lest opp.

Vedtak:

 

  1. 6.       Valg av styreleder

Einar Moen har fungert som leder det siste året også

Vedtak:

 

  1. 7.       Valg av valgkommite 2017

Forslag fra styret: Gjenvalg.

 

  1. 8.       Valg av revisor

Forslag fra styret: Gjenvalg.

 

Einar Moen

Styreleder
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved