nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte 3.4. 2017

Referat fra styremøtet tirsdag 3.4 2018 Møtet ble avholdt Kl 11.00-12.20 på Sparstua, Gladstad. Tilstede: Jon-Petter, Einar, Sverre, Guri og Jon

By: Inger Toppen, Tuesday 3rd of April 2018 08:06 PM
 
 

 

 

Dagsorden

  • Årsmøtet 2018 vedtektsendringer

Det er behov for å gjøre en hovedrevisjon av vedtektene fra 2007.

Vedlagt følger utkast utarbeidet av Jon-Petter har. Godkjent. 

Kunngjøres på nettstedet (dvs innen 4 ukers fristen)

  • Årsmøtet 2018 sak: Regler for bruk av Øverstua

Et utkast utarbeidet av Jon med innspill fra Jon-Petter og Håkon ble diskutert, det ble gjort noen presiseringer/tillegg/endringer (vedlegg 1). Intensjonsavtale med Maj-Britt og Sverre utarbeides.

  • Årsmøtearrangementet 2018

Årsmøtet blir avholdt lørdag 05.05 2018 kl.18.00 på Neskafeen. Kunngjøres på nettsted og ved oppslag samt ved purring av kontingent (Guri).

  • Årsmelding 2017 og årsregnskap 2017

Årsmelding godkjent. Legges ut på nettstedet. Årsregnskap kommer snart.

  • Søknad til Stiftelsen om midler for 2018

Et utkast stort sett lik søknad for 2017 ble godkjent. Oversendes Stiftelsen (Jon-Petter).

  • Årsprogram 2018

Programmets faste innhold er:

¤ FUGLEKVELD 2018 er bestemt lagt til fredag 20.04

Jon har klarert med Lars Løfaldli, Jens-Einar Johansen og Ole Arne Davidsen om bidrag.

Sted: kinosalen, Folkets Hus kl.19.00. Klarert. Entre: 50 kr.

¤ FORTELLERKVELD VÅR 2018 er bestemt lagt til lørdag 28.04

Foredragsholdere fra Dalsfjorden Fyrmuseum og Storfjordens Venner bidrar med innlegg. Klarert. Jon-Petter følger opp. Neskafeen 28.4 kl.17.00. Klarert.

¤ ÆRFUGLPATRULEN 2018

Til Bremstein, Jon-Petter følger opp. Tidspunkt lørdag 12.05 kl.10.00 fra Nes. Deltageravgift 100/200 kr (medlem/ikke-medlem) som tidligere.

¤ ØYANS DAG 2018

Floværet (?) 04.08. Jon-Petter følger opp.  Deltakeravgift som ovenfor.

¤ FORTELLERKVELD HØST 2018

Tema? Hvor, når, bestilling, servering, entre etc. Hvem tar ansvaret? Avklares senere.

  • Øverstua 2018

Gjenstående tiltak er opplistet i rapporten fra 2017, noe gjelder selve stua, resten hagearbeid

Plan for gjennomføring diskuteres. Utsettes til Håkon er tilbake.

  • Eventuelt

Det er opprettet en vipps-konto (Jon-Petter)

Det er opprettet en facebook-side (Jon-Petter)

Neste styremøte 28.04 kl.16.00 (før fortellerkvelden) Neskafeen

Søndag 29.04 Tur til Tåværet for klargjøring (avtaler 28.04)

 

 

Jon (referent)

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved