nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Leder Jon Petter Bremstein takker Einar Moen for langtjeneste som styremedlem og leder. (Photo: Inger Toppen)
 
Årsmøte i Vegaøyans Venner 2018

Årsmøtet ble avholdt 5. mai 2018 kl 18:00 på Nes Cafe i god atmosfære og trivelig stemning. Det hele startet med servering av god fiskesuppe samt kaffe. Det var 12 oppmøtte (et normaltall de senere år).


By: Inger Toppen, Monday 14th of May 2018 02:37 PM,
Last updated: Monday 14th of May 2018 02:44 PM
 
 

 

 

 

 

Fra årmøtet på Nes Cafe 05.05 2018.

 

Leder Jon-Petter Bremsted ønsket velkommen.

1. KONSTITUERING

 • Innkallingen ble godkjent uten merknader.                 
 • Dagsorden ble godkjent uten merknader.
 • Valg av møteleder / møtesekretær: valgt ble Jon-Petter Bremstein ble valgt til møteleder og Jon Suul som møtesekretær.
 • Valg av to protokollunderskrivere: valgt ble Laila Mortensen og Gro Bjørge.

2. ÅRSMELDINGER

 • Fra styret 

Jon-Petter orienterte om styrets virksomhet. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Inger Pedersen Toppen ba styret vurdere nye grep om Fuglekvelds-arrangementet ved bla å invitere leder for kvinneforeningen i Norsk Ornitologisk Forening til arrangementet neste år.

 • Fra Øverstuagruppen orienterte Jon med bakgrunn i Årsrapporten for Øverstua 2017 (oversendt Nordland fylkeskommune) som ble godkjent. 

Einar Moen påpekte viktigheten av at husets historie ble nedtegnet. Både han og Johanna Pedersen Toppen påpekte behovet av å få avtaler om adkomsten formalisert med naboene. Årsmøtet ba styret arbeide fram avtaler.

 3. REGNSKAP

 • Regnskapet er som vanlig ført av Berg Vekstra, uten kommentarer til utgifter/inntekter. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

 4. INNKOMNE SAKER

Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene til årsmøtet, men ønsker å behandle følgende saker:

 • Regler for utleie av Øverstua. Et utkast fra styret ble framlagt for diskusjon og en konstruktiv debatt førte til noen forbedringer (se vedlegg):
 • Endring av vedtektene. Styrets forslag vle godkjent uten merknader.
 • Avtale om utleie av Øverstua. Årsmøtet ga styret fullmakt til å fremforhandle en god avtale for begge parter.

5. NESTE PERIODE

 • Arbeidsplan Øverstua godkjent. 
 • Arbeidsplan ellers foreslås å gjennomføre de tradisjonelle aktivitetene, som Øyans dag som i år blir til Floværet, fortellerkveld, gammeldags juleselskap, Fuglekveld og Ærfuglpatrulje samt en liten markering i Øverstua.
 • Budsjett, ref arbeidsplan og søknad til Stiftelsen
 • Kontingent, foreslås uendret fra styret, 150,-/300,-
 • Årsmøtet i 2019 og påfølgende år foreslås avholdt i februar/mars, før årets hovedaktiviteter starter

6. VALG                                                                                           

 • Leder for 1 år, Jon-Petter ble gjenvalgt.
 • 2 styrerepresentanter for to år, Sverre Nilsen ble gjenvalgt og Svanhild Alexandersen fble valgt som ny.
 • 1 styrerepresentant for 1 år, Guri Hansen Wik ble valgt.
 • 1 vararepresentant for 2 år, Marius Wickstrøm Engen ble valgt.

Det nye styret som foreslås er da Jon-Petter Bremstein leder i 1 år, Sverre Nilsen og Svanhild Alexandersen representanter for 2 år, Guri Hansen Wik og Jon Suul representanter i 1 år. Marius Wickstrøm Engen vara i 2 år.

 • Til valgkomite ble følgende godkjent:

Brit Pedersen Toppen for 1 år, Laila Mortensen og Inger Hestmark for 2 år

 

Einar får en fortjent oppmerksomhet av Jon-Petter ved årsmøtets slutt.

Einar Moen ut av styret etter lang og tro tjeneste. Leder Jon-Petter overrakte blomster og rettet en stor takk til Einar for den innsatsen som han lagt ned med håp om at han fortsetter som aktivt medlem i foreningen.

 

Vega 05.05 2018

 

Jon Suul, møtereferent

 

 

Laila Mortensen, protokollunderskiver                           Gro Bjørge, protokollunderskriver 

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved