nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Kjell Grims�,Aud Halm�y og Jon Petter Bremstein (fra h�yre). (Photo: Jon Suul)
 
Floværet i fokus

Fortellerkveld om «Livet i Floværet» ble en fin begivenhet for både fortellere og lyttere!
Vegaøyans Venner hadde innkalt til fortellerkveld fredag 2.11 kl.19.00 på Sparkafeen på Gladstad på Vega. Fortellerkvelder i foreningens regi er blitt en gammel tradisjon. Temaet denne gang var «Livet i Floværet» og Kjell Grimsø og Aud Halmøy var inviterte til å fortelle fra hvert sitt ståsted. Det var 25 interesserte tilhørere som var kommet for å høre om Floværet med kaffe og vaffel.


By: Jon Suul, Sunday 4th of November 2018 05:23 PM,
Last updated: Sunday 4th of November 2018 09:28 PM
 
 

 

 

Lederen i foreningen, Jon-Petter Bremstein ønsket alle velkommen og manet først til et minutt stillhet i anledning Erling Overholts alt for tidlige bortgang. Han var en viktig person for foreningen og kjørte på ulike oppdrag.

 

Så gikk ordet til Kjell Grimsø som kunne fortelle at hans første tur til Floværet var på 1960-tallet og hans siste (for året) gikk nylig. Han hadde begynt å skrive sammen sine notater om og fra Floværet og folket der, og han geleidet tilhørerne gjennom en 300 år lang bosettelseshistorie fra 1660-årene til 1960-årene samt om tiden etter fraflytting fram til i dag. Han kunne fortelle om menneskene, mange navn og mange skjebner, om utfordringer, konfirmasjon, skolegang og tiende (skatt), om bebyggelsen og arbeid med bygningene, om egg- og dunværet og ebanene som alle hadde navn, om fisket utenfor og i Lofoten, om uår og om dunværfredningen av 1812 samt fuglefredningsområdet i verdensarven. 

 

Floværet lå en gang under Tjøtta, men ble innlemmet i Vega pr 1964-reformen om kommunesammenslutninger. Omkring 1910 hekket 1000 par ærfugl her, senere kom minken og drepte for fote. Det ble en interessant reise å følge Kjell gjennom presentasjonen.

 

I dag er Aud Halmøy fuglevokter og røkter av ærfuglene på Floværet. Det startet hun med i 2012, og hun trives godt med arbeidet fortalte hun. Hun beskrev hendelser hun har opplevd under arbeidet, gode, rørende, morsomme og dårlige – om etapper i arbeidet og sesongen som helhet, ulike tiltak, om tamme eaer, og var-eaer, om ea og stokkanda som la egg i samme reir og ruget på eggene i samarbeidets ånd, om ebanene der bla en liten gammel og utrangert campingvogn var blitt til e-bane.

 

Jon-Petter Bremstein takk på vegne av en fornøyd forsamling og det vanket blomster til fortellerne. Det var en fin kveld i høstmørket. 

 

 

Flere bilder ligger på Galleri   http://www.vegavenner.no/?side=galleri_kat&cat=134&orderby=
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved