nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte i Vegaøyans Venner 18.mars


Merk; Dato for fuglekveld, ærfuglpatrulje, Øyans dag, og Aktivitetsdag i referatet!

Møtested: Sparstua kl.18.30

Til stede: Sverre, Guri, Svanhild og Jon (styret var fulltallig) samt Håkon fra Øverstuagruppen.


By: Inger Toppen, Thursday 28th of March 2019 09:55 PM,
Last updated: Thursday 28th of March 2019 10:01 PM
 
 

 

 

Dagsorden

 Forestående Fuglekveld 2019, 10.mai

Avtale om hus (Jon-Petter har gjort avtale om Folkets Hus), avtaler med foredragsholdere (avtale er gjort av Jon), leie av rorbu for dem (er gjort av Jon). Ansvar: Jon følger opp overfor Nils Gullsvåg mht teknisk utstyr, tilstedeværelse/servering. Som tidligere blir det 50 kr i entre.

Forestående Ærfuglpatrulje 2019, 11.mai

Årets patrulje går til Bremstein. Avtale om båt er i orden (Jon-Petter har gjort avtale med Freddy, båten tar 37 passasjerer), avtale med fuglevokterne er i orden (Jon-Petter har gjort det). Opplegg for dagen. Ansvar: lokal fuglevokter på stedet. Jon tar ansvaret for oppslag og påmelding.

Sommerens Øyans Dag til Ylvingen første helg i august

Årets Øyans Dag går til Ylvingen lørdag 4. eller søndag 5.august. Det tas snarlig kontakt med Ungdomslaget på Ylvingen om arrangementet. Frakt med ferje og/eller hurtigbåt. Håper kafeen er åpen! Planlegging og avtaler. Ansvar: Guri og Svanhild i fellesskap.

Aktivitetsdag i Tåværet lørdag 7.september

Fjorårets aktivitetsdag ble en hyggelig stund i Tåværet. Den følges også i år. Aktuelt er bla å få vekk en gammel platting, brakt restene til sjøen og brenne dette opp. Dertil vil en hovedrengjøring være aktuell før skoddene settes på før høststormer og vinter setter inn. Planlegging. Ansvar: Tåværgruppa.

Arbeid i Øverstua, Tåværet

Det er flere ting som må gjøres:

  • Det er tenkt å starte opp arbeidet med den halve delen av loftet som det ikke er gjort noe med, kledning, tak og gulv. Dette arbeidet blir ikke avsluttet i 2019. Den andre delen av loftet skal males. Håkon ser på hva det krever.
  • Det gjenstår å fullføre maling utvendig, heri boden. Maling finnes, men nye koster må kjøpes inn. Dette skal gjøres senest 20.6. Styret følger opp.
  • Hageprosjektet har stått på vent til gjerder er på plass. Håkon sjekker kjøp av galvaniserte påler (som vi har ventet på å få gratis fra HKL) og sjekker med Bjørnar Jensen deltagelse med borreutstyr. Vi velger å satse på snekring av gjerder der oppkapping og maling skjer før dette bringes ut. Oppsettingen av gjerde omfatter også flaggstang.
  • Når gjerdet er på plass vil endelig selve hagearbeidet kunne iverksettes. Guri vil bli hageansvarlig og finne medhjelpere til det praktiske arbeidet. En hagehistorisk rapport oversendes henne fra Jon.

Eventuelt

  1. 1.    Representasjon i Samarbeidsrådet/styret for stiftelsen

Styret ber Inger Pedersen fortsette som Vegaøyans Venners representant. Styret er fornøyd med hennes innsats.

  1. 2.    Markering av Jon-Petters innsats som avtroppende leder

Ved en inkurie ble det ingen markering på årsmøtet. Denne feilen vi vi rette opp ved at Guri Og Svanhild sørger fr å oppsøke Jon-Petter med blomster, stor takk samt avfotografering for å legge ut på nettstedet

  1. 3.    Kontingent 2019

Årsmøtet delegerte til styret å beslutte om kontingent. Styret besluttet at kontingenten for 2019 bli økt fra 150 kr (enkeltmedlem)/300 kr (familie) til 200 kr (enkeltmedlem)/400 kr (familie)

  1. 4.    Facebook-kontoen

Kontoen henger nøye sammen med budsjett, og Guri fikk ansvaret for å følge opp Jon-Petter som kasseren – om han kan fortsatt kan ha ansvaret for facebook-kontoen som han har etablert/utviklet

  1. 5.    Neste styremøte

Neste styremøte blir tirsdag 7.mai kl.17.30 på Sparstua. Det ble besluttet at møtetidspunkt for styremøter heretter blir kl.17.30.

Vega 18. mars 2019

Jon (referent)

 

 

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved