nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
I hagen (Photo: Inger Toppen)
 
Utleie av Øverstua 2019

REGLEMENT 2018 FOR BRUK AV ØVERSTUA I TÅVÆRET, VEGA
Vegaøyans Venner fikk overta Øverstua i Tåværet i 2004/05 og har siden da drevet restaureringsarbeid på bygget. Pr 2018 er det så klart at det kan benyttes. Det er derfor på tide å lage et reglement for bruken. Tåværet med Øverstua ligger i Vegaøyan verdensarvområde. Tanken bak overdragelsen og den langvarige restaureringen var bla å redde bygningen samt sette den i stand slik at medlemmer og andre kunne få leie den for opphold i verdensarven.
Eiendommen Øverstua utgjør selve bygningen og hage mot vest, tilsammen et mål. Utenfor beveger man seg på annen manns grunn.
Øverstua-gruppa i Vegaøyans Venner har det daglige ansvaret for Øverstua.


By: Inger Toppen, Thursday 18th of April 2019 11:42 PM,
Last updated: Thursday 2nd of May 2019 09:58 AM
 
 

 

 Ved ønske om leie: Kontakt Sverre Nilsen: mob. 415 69 859

 1. 1.     Hvem kan benytte Øverstua? Det kan:
  1. Medlemmer av Vegaøyans Venner (Medlemmer har fortrinn før ikke-medlemmer
  2. Ikke-medlemmer 
  3. Øverstua-ansvarlige fra Vegaøyans Venner (gratis) samt Ragnar Hongset med familie (gratis en uke pr år)
  4. Antall overnattingsplasser er max 8, senger og madrasser.
  5. 2.     Priser for leie
   1. a.     Medlemmer: 50 kr pr pers dagopphold, 100 kr pr pers pr overnatting + 100 kr dag/døgn brensel
   2. Ikke medlemmer: 75 kr pr pers dagopphold, 150 kr pr pers overnatting + 150 kr dag/døgn brensel
   3. Eventuelt gruppebesøk

Avtales i hvert enkelt tilfelle dersom det er ledig. 

 1. 3.     Hvordan ankommer man Øverstua?
  1. Fra vest (kai) følger man stien fra kai uten å forstyrre naboene
  2. Fra øst benyttes korteste vei
  3. 4.     Hva må leieren ha med seg samt frakte vekk detter oppholdet?
   1. Vann, matvarer, soveposer tas med
   2. Søppel, avfall fraktes vekk
   3. Stedet forlates som det var da man kom
   4. Varighet av leie er inntil en uke eller etter nærmere avtale (varighet/pris)
   5. 5.     Bestyrere av Øverstua 
    1. Avtales mellom aktuell bestyrer og styret
    2. Bestyrer oppgir kode til entre og administrerer utleie etter nærmere avtale
    3. Det er opprettet en egen konto for husleie
    4. 6.     Almene bestemmelser
     1. Ingen bålbrenning er tillatt
     2. Kast ikke søppel i naturen
     3. Hund er ikke tillatt
     4. Normal oppførsel forventes
     5. Det forutsetter hensyntagen til naboene
     6. Farkoster settes på land på øst/sørøstsiden av Øverstua
     7. Man befinner seg i et verdensarvområde og handler deretter
     8. 7.     Leie betaling
      1. a.     Kontonummer leie: 4535.29.02288, vipps nr.: #514678

Styrets forslag ble revidert på årsmøtet 05.05 2018. Reglementet vil bli revidert i takt med de erfaringer som blir gjort.

 

VEGAØYANS VENNER

Årsmøtevedtak 05.05 2018 

 

Jon-Petter Bremstein

Styreleder
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved