nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte i Vegaøyans Venner 30.06. 2020

Møtet ble avholdt på Vega Verdensarvsenter

By: Inger Toppen, Wednesday 8th of July 2020 02:03 PM
 
 

 

 

Styremøte i VØV, 30.06.2020

 

Til stede: Sverre, Inger, Ole Arne, Guri og Jon Petter

 

Meldt forfall: Anita, Jon

Referat: Jon Petter

 

Referatsak

Inger gikk gjennom referat fra siste møte i verneområdestyret. Synes det jobbes godt i dette fora med mange nye medlemmer.

 

Sak 1.Øyans dag 15.8. til Omnøy.

Vi gjennomgår skjema med smitteverntiltak som skal sendes kommuneoverlegen for godkjenning.Freddy Hansen tar ca. Kr. 6300 for turen, fra Vegstein, men det blir redusert antall passasjerer p.g.a. smitteverntiltak. Vi må muligens leie andre båter i tillegg alt etter antall påmeldte. Prisen settes til kr. 200 for medlemmer/ kr. 300 for ikke-medlemmer; transport og mat er med i prisen. Det bestilles bacalao fra Vega Delikatesser, i tillegg drikke (øl/brus), antibac, engangsbestikk, kaffe, kaffemelk, våtservietter. Guri får ansvar for innkjøp.Styret tar med hver sin kaffekanne. Guri baker en skuffkake, mulig noen andre tar med kaker.Komiteen blir styret: Sverre, Ole Arne, Anita, Jon, Guri og Inger. Vi avholder et møte ca. en uke før arrangementet. 

 

Sak 2.Seminar

For medlemmene i VØV.

Tema verdensarvverdier og hva vi gjør for å støtte opp om dem med ulike aktiviteter. Forslaget fra årsmøtet om å holde dette til sommeren er ikke realistisk. Vi tar opp saken på første møte til høsten og arrangerer så seminaret i løpet av høsten. 

 

Sak 3.Oversikt medlemmer

Vi må jobbe for å få en komplett liste over medlemmene og få e-mailadressene til alle. Inger tar denne jobben. 

 

Sak 4.Utleie av Øverstua denne sommeren

Det vedtas å ikke leie ut Øverstua til eksterne i år. Det er mye oppfølging med smittevern. Dersom medlemmene ønsker å dra dit er dette greit, så lenge smittevernreglene blir fulgt. https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere/ 

 

Sak 5. Fiskeslo

Jon Petter foreslår å la fisketuristene dumpe fiskesloet på grunnere vann slik at ærfuglene kan nyttiggjøre seg maten som dannes av sloet. Sverre mener dette er en dårlig ide og mye å be turistene om. Forslaget spilles inn til verneområdestyret om dette er en sak å ta videre. 

   
   

Eventuelt·     

-Hagen på Øverstua; dette arbeidet må vente til gjerdet rammer inn uteområdet

-Det henstilles fra leder om å bruke styret som diskusjonsforum først og fremst i de tilfeller man ønsker en videre debatt om saker som har blitt vedtatt der.  

 

Styret
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved