nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Nytt fra styret ,15.september 2020

Tilstede: Guri,Ole Arne,Håkon,Anita ,Sverre og Inger Meldt forfall: Jon

By: Inger Toppen, Tuesday 22nd of September 2020 09:22 AM
 
 

Protokoll fra Styremøte i VØV 15.september 2020

 

Orienteringssaker· 

-Omorganisering i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Vi har for tiden en valgt representant i styret. Samarbeidsrådet er nedlagt. Vi har derfor ikke noe organ for å spille inn til vår representant der. Leder i VØV har vært i kontakt med to av medlemmene i sekretariatet for å be om et orienteringsmøte om situasjonen.

   

-Møte i rådgivende utvalg for Stiftelsen/ Verneområdestyret 15.10. Det bes om at vi stiller med en representant. Ole Arne blir bedt om å ta oppdraget for foreningen. Han skal tenke på dette og gi beskjed.

 

Sak 1.Dugnad på Øverstua settes til torsdag 17.9. Håkon, Ole Arne og Inger har anledning til å dra ut. Oppdrag: Ordne huset for vinteren, ev. rydde noe på loftet. Håkon gir nærmere beskjed. 

Sak 2.Fuglekvelden 16.10. Overnatting er bestilt til Lars og Atle Olsen. Vi ber om å få kafeen i senteret og åpen kafe. Det må avklares med størrelse på gruppen. Det tas kr.50 i billett. 

Sak 3.Seminar 24. – 25.11.? Inger kontakter Gaute Sønstebø og Rita Johansen. Vi inviterer også ærfugllaget og Kysten til møtet. 

 

 

 Inger
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved