nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Nytt fra styret 22.10.2020

Sted: Verdensarvsenteret kl.18.30 Tilstede: Håkon, Jon, Inger, Ole Arne, Sverre, Anita Meldt forfall: Guri

By: Inger Toppen, Tuesday 27th of October 2020 09:43 AM
 
 

 

Referat:

 

Håkon: Har vært med Sverre og Ole Arne for å gjøre mere arbeid med gjerdet. Noe igjen før det omslutter huset. Mulig en tur til utover før vinteren. Tilstrekkelig med tre personer da. 

 

Ole Arne: Har vært på møte i rådgivende utvalg. Her var det hovedvekt på info om ulike tilskudd som er mulig å søke om. Ideene kan komme fra foreningene og da kan de (verneområdestyret /eller stiftelsen) søke for foreningene. Ole Arne hadde et godt inntrykk av møtet og anmodes om å fortsette å møte der. Det bes representanten prøve å følge med hva som er saker til stiftelsen og verneområdesaker. Dette er ikke helt klart hvordan dette skal fungere når nå rådgivende utvalg er sammenslått for begge instansene. 

 

Sak 1: Seminar i november: Utsettes p.g.a økende smitte i samfunnet. Vi må unngå å samle folk inntil videre. Vi prøver til våren. Gaute Sønstebø vil stille for oss. Rita Johansen, Hysværet (Øystein og Snefrid), Kysten og Ærfugllaget spørres senere. Håkon stiller fra oss for å fortelle om byggeprosessen i Øverstua. 

 

Sak 2.Oppsummering av fuglekvelden; god stemning, mange gjester, gode foredragsholdere. Det ble en suksess for foreningen. Neste fuglekveld: Det foreslås å invitere til kun kvinnelige foredragsholdere. Kvinnenes fuglekveld! Vi har mange fugleinteresserte damer, så nå satser vi på det for april. Inger spør Tone Kristin Reiertsen om hun vil stille. Hun er ansatt i NINA, Tromsø og jobber på Hornøya i Finnmark. Det skal også undersøkes om det finnes en ornitologisk forening for damer og en representant for denne. Disse to aktørene kan være nok for en kveld. 

 

Eventuelt

Vi ønsker å støtte opp på noe vis hvis fiskebruket i Bremstein skal forbedres i.f.t bolig for fuglevoktere. Inger sjekker med Rita hva som er styrevedtaket i denne saken. Så tar vi det derfra. Huset eies av Skjærgårdsparken AS. Styret i VØV etterlyser hvor saken med konsekvensutredning av oppdrett i verdensområdet står i dag. Vi etterlyser framgang og fortgang i saken. Jon formulerer brev til Vega kommune. Idemyldring til fortellerkvelder og ekskursjon for foreningen. Settes opp som saker senere når styret har fått tenkt mere på forslagene! Så lufter vi ideene videre. Se oversendt link.   

 

Referenter

Anita Trøite / Inger Pedersen 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved