nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte 20.november 2020

Tilstede: Guri, Ole Arne, Anita, Sverre, Håkon, Inger Meldt avbud: Jon

By: Inger Toppen, Tuesday 15th of December 2020 08:44 PM
 
 

 

 

Sak 1: Brev til kommunen med spørsmål om konsekvensutredning. Utkastet er tidligere sendt ut på mail til styrets medlemmer. Det oppleses og vedtas.Kopi til Fylkesmannen, Miljødirektorat, Fiskeridirektorat, Riksantikvaren. 

 

Sak 2:Tema for møte med daglig leder av Stiftelsen; ·     Hva forventes det av oss i samarbeid med et rådgivende organ? Hvordan skille saker til Stiftelsen og verneområdestyret?·     Er det vedtekter for rådgivende utvalg?·     Hvordan skal organisasjonene ivareta sitt styremedlem i Stiftelsen når Samarbeidsrådet er nedlagt?·     Hvor kan organisasjonene forvente å få tilgang til rom for aktiviteter på Vega verdensarvsenter?

 

Sak 3:Styremøter på Skype. Alle medlemmene har tilgang. Eventuelt:·     Styret vedtar at VØV tar utgiftene til en enkel avslutning for styret den 20.11.2020·     Rapport om arbeidet siste året ved Øverstua er skrevet av Jon Suul og tilsendt Nordland fylkeskommune. 

 

Referent: Anita Trøite / Inger Pedersen 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved