Skriv ut siden

 
VegaVenner.no
Årsmøtet 2019 på Vega havhotell 1.mars

PROTOKOLL ÅRSMØTE I VEGAØYANS VENNER 01.03 2019 Møtet ble avholdt på Havhotellet kl.18.00-20.00. 15 personer møtte opp. Avtroppende leder for foreningen, Jon-Petter Bremstein, ønsket velkommen.

: Inger Toppen,
 
 

 

 

1. KONSTITUERING

 • Innkallingen/annonseringen ble godkjent.                  
 • Dagsorden ble godkjent
 • Til møteleder ble valgt Jon-Petter Bremstein, til møtesekretær Jon Suul
 • Til protokollunderskrivere ble valgt Guri Hansen Wik og Håkon Bergåker

2. ÅRSMELDINGER

 • Jon-Petter Bremstein refererte og kommenterte styret årsmelding

Styret har det siste året bestått av Jon-Petter Bremstein, Svanhild Alexandersen, Jon Suul, Sverre Nilsen og Guri Hansen Wik.

Foreningen har arrangert juletrefest, fuglekveld og fortellerkvelder om Floværet og «De sunnmørske fyrbyggerne». Øyans dag gikk i 2018 til Tåværet og ble en aktivitetsdag der.

 • Fra Øverstua-gruppen refererte Jon Suul fra Årsrapport 2018 for Øverstua arbeid utført i 2018 og utfordringer for 2019
 • Fra styret i Stiftelsen og Samarbeidsrådet v/ leder Inger Pedersen Toppen som representerer Vegaøyans Venner i disse organ

 3. REGNSKAP

 • Regnskapet er som vanlig ført av Berg Vekstra, uten kommentarer til utgifter/inntekter. Foreningen står seg godt med brutto ca 180.000 kr i banken, heri overførte tilskudd til Øverstua for 2018 fra Nordland fylkeskommune

 4. INNKOMNE SAKER

Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene til årsmøtet, men ønsker å behandle følgende saker:

Jon-Petter tok opp følgende punkter:

 • Status for utleie av Øverstua, første utleie-år ga inntekt på ca 7000 kr.
 • Aktuelt med oppgradering av nettsiden? Årsmøte stemte for dette.
 • Kontingentendring og forslag til økning fra dagens 150/300 til 200,-/400,- for enkeltmedlem/familie. Benkeforslag kom om status qvo for pensjonister (over 67 år) og studenter. Styret fikk fullmakt til endelig beslutning.

5. ARBEIDSPLAN 2019

 • Arbeidsplan Øverstua som framgår av Rapport 2018
 • Ellers foreslås å gjennomføre de tradisjonelle aktivitetene, som Fuglekveld 10.5, Ærfuglpatrulje til Bremstein 11.5, Øyans dag til Ylvingen, aktivitetsdag i Tåværet, fortellerkveld med tema «Elgen på Vega», og gammeldags juleselskap.
 • Budsjettet følger av arbeidsplanen. Søknad til Stiftelsen om bidrag til arbeidsplanen sendes som ellers.

Årsmøtet bifalt opplegget.

6. VALG   

Valgkomiteens leder, Brit Pedersen, orienterte.                                                                                        

 • Leder for et år, ingen forslag fra valgkomiteen. Det kom heller ingen forslag fra årsmøtet.
 • To styrerepresentanter for to år, Guri H Wik og Jon Suul ble gjenvalgt 

Det nye styret som foreslås er uten leder i 1 år, Sverre Nilsen og Svanhild Alexandersen sitter som styrerepresentanter i et år til, Guri Hansen Wik og Jon Suul styrerepresentanter i 2 år. Marius Wickstrøm Engen vara i 1 år til.

 • Til valgkomite ble følgende valgt:

Torgrim Johansen for 3 år, Inger Hestmark for 2 år og Laila Mortensen for 1 år til.

Jon-Petter Bremstein ut av styret etter 2 år som leder, men tar på seg en ekstern kassererjobb. Brit Pedersen Toppen går ut av valgkomiteen. 

 

 

Vega 1.3 2019

 

 

Guri Hansen Wik                                                   Håkon Bergåker

 

 
-
-
 
 
Copyright © VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net