Skriv ut siden

 
VegaVenner.no
Fortellerkvelden ELG kommer 4.oktober 2019
Ole Arne har avtalt med Erling Solberg, NINA i Trondheim at ham kommer og holder et foredrag om temaet. Da får vi vite mere om Vegaelgen! Tid og sted blir annonsert på nettsted og plakater

: Inger Toppen,
 

-
-
 
 
Copyright © VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net