Skriv ut siden

 
VegaVenner.no
Fuglekvelden den 17.april er utsatt, foreløpig til høsten.
På grunn av smittesituasjonen med Covid 19 ser vi at det ikke vil bli mulig å samle folk i denne tiden. Styret har derfor avgjort å utsette denne tilstelningen til høsten. Nærmere informasjon vil komme. For styret Inger Pedersen

: Inger Toppen,
 

-
-
 
 
Copyright © VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net