Skriv ut siden

 
VegaVenner.no
Styremøte 20.november 2020

Tilstede: Guri, Ole Arne, Anita, Sverre, Håkon, Inger Meldt avbud: Jon

: Inger Toppen,
 
 

 

 

Sak 1: Brev til kommunen med spørsmål om konsekvensutredning. Utkastet er tidligere sendt ut på mail til styrets medlemmer. Det oppleses og vedtas.Kopi til Fylkesmannen, Miljødirektorat, Fiskeridirektorat, Riksantikvaren. 

 

Sak 2:Tema for møte med daglig leder av Stiftelsen; ·     Hva forventes det av oss i samarbeid med et rådgivende organ? Hvordan skille saker til Stiftelsen og verneområdestyret?·     Er det vedtekter for rådgivende utvalg?·     Hvordan skal organisasjonene ivareta sitt styremedlem i Stiftelsen når Samarbeidsrådet er nedlagt?·     Hvor kan organisasjonene forvente å få tilgang til rom for aktiviteter på Vega verdensarvsenter?

 

Sak 3:Styremøter på Skype. Alle medlemmene har tilgang. Eventuelt:·     Styret vedtar at VØV tar utgiftene til en enkel avslutning for styret den 20.11.2020·     Rapport om arbeidet siste året ved Øverstua er skrevet av Jon Suul og tilsendt Nordland fylkeskommune. 

 

Referent: Anita Trøite / Inger Pedersen 
-
-
 
 
Copyright © VegaVenner.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net