nor Hovedsiden Kontakt Sidekart

Andelslaget Øverstua i Tåværet                               30.3.10

8980 Vega

 

Til alle andelshavere i andelslaget

 

 

 

Det kalles herved inn til årsmøte i

Andelslaget Øverstua i Tåværet,

tirsdag 13. april 2010, kl 20.00

på Rådhuset, møterommet i 2. etg.

 

 

SAKSLISTE:

 

1.    Konstituering

2.    Årsmelding

3.    Regnskap

4.    Innkomne saker

5.    Arbeidsplan 2010 - 2011

 

For andelslaget

 

Martin Skjefstad (leder)

 

 

 

ÅRSMELDING FOR ØVERSTUA , MELDINGÅRET 2009.

 

Styret har bestått av:

-          Martin Skjefstad        - leder

-          Marianne Wika           - nestleder

-          Håkon Bergåker         - kasserer

-          Solveig Kristiansen    - styremedlem

-          Roy Ness                    - styremedlem

-          Kjell Grimsø               - vara til styret

 

Styret har hatt ett styremøte utenom årsmøtet og deltakelse i årsmøtet i Vegaøyans venner.

 

Størstedelen av arbeidet har bestått i å gjøre ferdig tømmerarbeid som f.eks under og rundt vinduer. Golvbjelkene for 1. etg. ble gjort ferdige og ligger klar inne i huset. Troet er lagt ferdig. Næver er kjøpt inn. Panelen i stua er satt opp igjen. Planene for det videre arbeidet ble lagt (inkl. privat innkjøp av traktor for å lette det videre arbeidet med bl.a. taket. Andelslaget får da leid traktoren).

 

Den opprinnelig planen for 2009 innbefattet også å legge torv på taket. Dette skulle skje i august. Dette ble helt umulig pga. kraftig regn. Det har også blitt drøftet hvorvidt andelslaget skal involvere seg i førstehjelpsarbeid for andre bygninger i Tåværet. Dette gjelder da spesielt låven som nå er meget utsatt. Styret mener at dette skal vi gjøre.

 

 

 

 

REGNSKAP FOR ANDELSLAGET ØVERSTUA I TÅVÆRET, 2009.


            KR


     SUM


INNTEKTER

Tilskudd Norsk Kulturarv

   10000

Tilskudd fra Nordland Fylke

 140000

Tilskudd fra Nordland Fylke

   40000

Renter

         53SUM

190053


190053


UTGIFTER

Lønn lokale folk

   35020

Lønn eksterne folk

   40172

Leie Norstua

     4500

Mat til arb.folket

     4531

Restaurering / matrialer

   94431

Regnskap

     7136

Div

         82SUM

185872


185872BALANSE, OVERSKUDD    4182


 KORT FREMBRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED ØVERSTUA I TÅVÆRET

 

2010

 

Reparere golv i 2. etg.

Sette opp pipe.

Plan for kjøkken

Utforming av ”brannvegger” i 1. etg.

Legge never og torv.

Legge golv i 1. etg.

Legge golv i 2. etg. over spiskammers

Sette inn dører og vinduer

Paneling av vegger utvendig

Innstallering av ovn

 

2011

 

Spa opp hagen og plante

Inngangspartiet

Alt malearbeid

Utstilling

Åpning

 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved