nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
You are visitor nr 238 022
since 2010/Mar/12

Referat fra årsmøtet i Vegaøyans Venner for året 2019;Vega havhotell 7.mars 2020  

1.Konstuering·     Innkallingen ble godkjent·     Dagsorden ble foreslått endret ved å ta sak 4 som sak 2(og omvendt). Vedtatt·     Møteleder; Jon Suul. Referent: Inger Pedersen·     Underskrivere av protokoll: Laila og Jon Petter  

2. Saker innkommet·     Forslag fra Inger Pedersen om å holde seminar med tema; tilbakeblikk på hvorfor vi fikk verdensarv, de sentrale verdiene, hva Vegaøyans Venner har bidratt til i denne sammenhengen, og hva vi vil i framtiden.·     Foreslås å holde seminaret på sommeren for å ta med medlemmer utenfra Vega. Begge deler vedtas.·     Rapport fra arbeidet i Samarbeidsrådet. Vi diskuterer videre hvordan denne funksjonen skal ivaretas best. Dette skal følges opp av det kommende styret. Ev. velges ny representant fra Vegaøyans Venner på styremøtet på våren. 

3. Årsmelding 2019·     Godkjent med korrigering av punkt om nettsted; nettstedet ble revidert av Bjørn Håvard Andersen i 2019. Årsmelding fra Øverstuagruppen v.Håkon Bergåker.·     Godkjent.·     Det foreslås å skrive et hefte/ bok om arbeidet med Øverstua. Dette bifalles av møtet. Styret får utrede dette.·     Øverstua foreslås også brukt til kursvirksomhet og overnatting i større grad enn i dag.·     Det står ca.kr.73.000 til arbeidspenger i prosjektet for 2020. Overdratt fra 2019. 

4.Regnskap v. Jon Petter Bremstein ·     Regnskapet ble godkjent. ·     Det står 36 medlemmer pr. i dag (litt usikkert tall da flere har familiemedlemsskap).·     Det bes fra møtet om at det gjøres et systematisk arbeid med å kreve inn kontingent. Likeledes trykke opp små kort/ foldere til reklameøyemed for foreningen.       Styret, Øverstuagruppen og kasserer takkes for god innsats!  

5. Kontigent·     Videreføres uendret med 200/ 400 for enkeltmedlem/ familie 

6. Neste periode·     Arbeidsplan for 2020 godkjennes 1.     Fortellerkveld: 17.april (Atle Olssen om sjøfugl/ Lars Løfaldli)2.     Ærfuglpatrulje ca.9.5.(?)3.     Øyans dag i Omnøy 8.august4.     Tåværdag kombinert med strandrydding 28.-29.august5.     Fortellerkveld høst 2.oktober (nederlandsk forsker i NINA om oter?).6.     Gammaldags juleselskap 7.1.i Prestegården. ·     Øverstuaprosjektet har ramme på 73.000, disse pengene har laget fått overført. 

7.Valg·     Leder for valgkomiteen, Laila Mortensen la fra valgforslaget. Hun poengterte at laget må ha oppdaterte medlemslister, med adresser som tilsendes valgkomiteen en måned før årsmøtet. Møtet bifaller dette.

 

Valg:Leder: Inger Pedersen(1år)Styret: Sverre Nilsen (2 år)             Anita Trøite (2 år)             Guri H.Wiik (1 år)             Jon Suul (1 år)             Jon Petter Bremstein fortsetter som ekstern kasserer             Vara til styret: Ole Arne Davidsen(2år).             

 

Valgkomite for 2021             Leder: Inger Hestmark (1 år)             Medlem: Torgrim Johansen: 2 år             Medlem: Håkon Bergåker (3år)             Valgene var enstemmige.   

Underskrivere har godkjent dette referatet.Laila Mortensen                        Jon Petter Bremstein          

 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved