nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Grasrotandelen
Vegaøyans Venner er registrert i frivillighetsregisteret, og er godkjente som mottakere av grasrotandelen, fra alle som tipper.
Last ned vervebrevet (pdf) og les mer om grasrotandelen.
You are visitor nr 238 022
since 2010/Mar/12

Årsmeldinger

 

 

 

Årsmelding for 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTET I VEGAØYANS VENNER 14.JUNI 2017

Årsmøtet ble avholdt på Nes Kafeen kl.19.00-20.10. Det var 11 deltagere.

1.       Åpning

Einar Moen ønsket velkommen.

 

2.       Innkalling/kunngjøring

Det ble utsendt kontingentkrav noe tid tilbake der årsmøtetidspunktet ble kunngjort. Det satt opp plakater på Gladstad 10.6. På nettstedet ble det kunngjort 11.6. Vi har mottatt en henvendelse fra et medlem som ønsker at kunngjøring på nettstedet skjer tidligere og at utkastene til årsmelding, regnskap og innstilling til valg blir lagt ut samtidig. 

Årsmøtet tok dette til etterretning og overlater saken til det nye styret å vurdere.

 

3.       Konstituering

Valg av ordstyrer og to til å undertegne protokollen

Forslag fra styret:

# Dirigent/ordstyrer: Leder Einar Moen. Forslag et ble godkjent.

# Protokollunderskriverne som ble valgt var Torgrim Johansen og Reidun Grimsø.

 

4.       Årsmelding fra styret og årsregnskap v/leder og kasserer

Forslag fra styret: Årsmøtet tar regnskap og årsmelding til orientering. 

Begge dele ble godkjent. Årsmelding er vedlagt.

 

Fastsettelse av medlemskontingent 2017

Medlemskontingenten har vært den samme siden starten. 

Forslag fra styret: Ingen endring, dvs 150 kr i medlemskontingent (300 kr for familie). 

Forslaget ble bifalt.

 

5.       Innkomne saker

To saker var innkommet fra Inger Pedersen Toppen er innkommet to saker:

1.       Jeg kunne ønsket å fornye/ oppjustere nettstedet vårt. Nettstedet er nå 7 år gammelt og det kunne vært OK med noe nytt design. Siden er godt besøkt med flere hundre i uken. Vi har brukt Bjørn Håvard Andersen før og det har fungert fint, han kan sikkert gjøre noe igjen.

INNSTILLING:

Foreningen har vært godt tjent med nettsiden siden den ble opprettet. Inger har hatt ansvaret med nettsiden. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å avsette de nødvendige ressurser som skal til får å få gjort en gjennomgang av nettstedet for forbedring og fornying.

Innstillingen ble bifalt. Det blir opp til det nye styret å følge opp.

 

2.       Så er det en nordisk verdensarvkonferanse i Rauma, Finland i september. Denne er aktuell pga temaet om lokal involvering. Men det trengs også noe språkkunnskap da konferansen går på engelsk. Det hadde vært fint om foreningen sendte en representant.

INNSTILLING:

Foreningen har av og til siden opprettelsen deltatt på ulike internasjonale konferanser, og det har skjedd der temaene har vært særlig relevant. Det er en stund siden sist foreningen sendte noen representant. Temaet for denne konferansen bør være midt i blinken for frivillige foreninger som arbeider for oppfølging av verdensarv. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å avsette de nødvendige ressurser som skal til fort å kunne sende en representant til Rauma.

Innstillingen ble bifalt. Det bli opp til det nye styret å finne en aktuell kandidat.

 

6.       Valg av styremedlemmer og varamedlemmer samt styreleder

På valg var: Einar Moen som leder, Bjørnar Jensen, Jon Suul. Dessuten trakk Ann Karin Løbech seg og det samme gjorde vara Jannicke Wika.

Valgkomiteens innstilling styremedlem: Jon Suul, Wenche Mathisen og Jon Petter Bremstein for to år, nytt varamedlem for 2 år ble Guri Hansen Wik. Innstillingen ble bifalt.

Det nye styret blir da: Jon Petter Bremstein (leder), Einar Moen, Sverre Nilsen, Jon Suul og Wenche Mathisen, med Guri Hansen Wik som vara.

 

7.       Valg av valgkommite 2017

Forslag fra valgkomiteen var gjenvalg. 

Forslaget ble bifalt.

Valgkommiteen 2017 blir da: leder Turid Næss (1 år), Brit Pedersen og Arnstein Hansen (2 år).

Årsmøtet ble avsluttet med servering.

 

Jon Suul (referent)

 

Rett utskrift:

 

Torgrim Johansen                                           Reidun Grimsø

Sign./dato                                                          Sign./dato

 

Årsmelding for 2015

Årsmeldingen for perioden 2014 - 2015: 

Styret i denne perioden har vært: Leder og kasserer: Einar Moen, Turid Næss, Sverre Nilsen, Solveig Løbeck, Anne Gro Johnsen, styremedlemmer

Bjørnar Floa Jensen og Grete Andreassen har vært varamedlemmer

 

Det siste året har vært en rolig arbeidsperiode. Det har vært tre styremøter og behandlet 10 saker. En har prøvd å følge opp handlingsplanen fra forrige årsmøte og har i perioden gjennomført:

Ærfuglpatruljen til Bremstein: Med overtegning på deltakerinteresse.

Juleselskapet på prestegåden ble avholdt med vanlig suksess.

Fuglekveld med fortsatt stor interesse og god hjelp av Lars Løfaldli.

Øyans dag og forteller / temakveld ble utsatt, men bør absolutt gjenopptas.

 

For Vegaøyans Venner

Einar Moen

Leder

 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

 

 

Årsmelding for Vegaøyans Venner for året 2019

Årsmelding for 2014

 Aktivitetsplan for Vegaøyenes Venner 2013-2014 (word dokument)

Årsmelding for AL ØVERSTUA for året 2012 (word dokument)

Årsmelding for Vegaøyenes Venner for året 2012 (word dokument)

Aktivitetsplan for Vegaøyans Venner 2010 (Last ned som word dokument)

Årsmelding for meldingsåret 2009 (Last ned som word dokument)
Årsmelding for Vegaøyans Venner 2008
Årsmelding for Vegaøyans Venner 2007


 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved