nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
ÅRSMELDING FOR VEGAØYANS VENNER 2007


Til årsmøtet 14.juni 2008.


Styret i denne perioden; Inger Pedersen Toppen(leder),Snefrid Jakobsen(nestleder),Per Morten Gullsvåg(kasserer), Sverre Nilsen og Olaug Lauvås(styremedlemmer). 


Møteaktivitet i 2007:
Styremøter: 7
Medlemsmøter: 2
Fellesmøte med prosjekt ”Andelslaget Øverstua”: 1


Juleselskap på museet:
Juleselskapet er kommet for å bli. På denne måte ivaretar vi den gamle måten å møtes i julen. Tilbehør er tradisjonskost, juletregang og fortellinger / sang.


Lansering av fuglehefte:
Ved hjelp av vårt medlem Jon Suul fikk vi utgitt heftet ”Fuglelivet på Vega”. På lanseringskvelden fikk vi et stort folkemøte med nærmere 100 gjester. Alv Ottar Folkestad foredro om havørn. Leder i Norsk Ornitologisk Forening tok også turen til Vega. Heftene selger jevnt, vi har tjent nærmere 30.000 på utgivelsen. Støtte fra DN og Fylkesmannen i Nordland til trykking.


Ærfuglpatrulje.
Gjennom den annonserte ærfuglpatruljen ble det formidlet to skoleklasser fra BVS til Muddværet. Naturbruksklassen gjorde arbeidet med opplegging av reir, mens mediaklassen dokumenterte med film.


Forplanlegging av Internasjonal Maritim Festival i Brest, Frankrike.
Leder har fulgt møter med Kystlaget, Vega kommune og Stiftelsen Vegaøyan verdensarv for å sende en Vegadelegasjon ned til Brest sommeren 2008. Denne saken er nå avsluttet, da det ble vanskelig å reise midler til et slikt prosjekt.


Øyans dag 5.august.
Dagen ble i 2007 holdt ute på nyrestaurerte Bremstein. Nærmere 100 personer fulgte de to båtene utover. Vi fikk historier fra de som arbeidet på fiskebruket og orientering om restaureringsarbeidet. Folk samlet seg til grilling på kaia etter de hadde vandret rundt på det flotte øyværet.


Fortellerkveld om tro og overtro på Vega.
I november hadde vi høstens fortellerkveld. Det var kåseri over fortellertradisjon og skumle historier og sagn fra fiskeriene. Museumsleder Per Morten hadde med lydbåndopptak av et par gode fortellere.


Deltakelse i grupper:
Revisjon av vedtekter;
En gruppe bestående av tre medlemmer; Martin Skjefstad, Kjell Grimsø og Inger Pedersen Toppen, reviderte de gamle vedtektene til det ekstraordinære årsmøtet i februar 2008.

Leder har møtt i Beitegruppen som styres fra Bioforsk Tjøtta. Formål; å legge til rette for å pleie kulturlandsskapet gjennom økt beite.


Rådet for Stiftelsen Vegaøyan verdensarv: Flere organisasjoner møter i rådet som er organisert under Stiftelsen. Leder har vært innkalt og møtt en gang på slikt møte.


To årvisse aktiviteter gikk ut dette året. Tur til Øverstua i Tåværet med 5.klasse ble avlyst grunnet sykdom.
Slåttekurset i Hysværet ble planlagt for seint, dermed ble dette ikke avholdt dette året.


For styret

Leder Inger Pedersen Toppen.


 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved