nor Hovedsiden Kontakt Sidekart

Styremøte i Vegaøyans Venner 25.07. 2022 kl 1830Sted: Verdensarvsenteret

 Til stede: Inger, Jan Olav, Håkon, Ole Arne, Sverre, Anita Forfall: Marius  

Referatsak:
- Innkalling til møte i rådgivende utvalg til Stiftelsen Vegaøyan verdensarv/Vega verneområdestyre 9. november. Ole Arne møter. Ole Arne etterlyser her saksliste og referat til styremøter i Stiftelsen og Verneområdestyret.- Invitasjon til Frivillighetens dag 12. november.   Sak 1: Øverstua. Informasjon fra Sverre/Håkon om taklekkasje og videre arbeid med sikring og innearbeidet. Se på om forsikringen kan benyttes.Info fra Roy Næss om status tilstand Øverstua. Fukt kan være kommet grunnet en usedvanlig våt sommer. Taket dekkes med presenning over vinteren. Håkon holder kontakten med Roy og Eivind for videre oppfølging. Håkon kontakter Ronny for å høre hva han eventuelt kan få gjort innendørs i høst. Vi beholder forsikringen hos Eika. Jan Olav hører om fastpris på denne.  

Sak 2: Behandles søknad permisjon fra Marius i 1 år.Permisjon innvilges ut valgperioden. Ole Arne går inn som fast styremedlem. Marius går inn som vara ut valgperioden. Styret ønsker Marius hjertelig velkommen tilbake i styret når han får anledning. 

Sak 3: Fuglekveld, ev. utsette til vårenOle Arne har hatt kontakt med Terje Kolås, som har anledning å komme i april 2023. Guri kan ta et innlegg om livet i Bremstein. Inger har snakket med Georg Bangjord og Magnhild Johansen som begge kanskje kunne komme til våren. Vi prioriterer Kolås, Ole Arne kontakter han om dette. Alternativer er Johansen og Bangjord. 

Sak 4: Høring tillegg (konsekvensutredning) til Kystsoneplanen, frist 30.9.  Mindretallet mener følgende: Tilleggsutredningen til Helgeland Kystplan er svært omfattende, med flere hundre sider tekst på engelsk. Det er umulig å gå gjennom utredningen grundig innen høringsfristen. Vegaøyans Venner ber kommunen om å få rapporten på norsk, slik at det er mulig å sette seg inn i innholdet før vi kan gi eventuell tilbakemelding på dette.  Vi oppfordrer kommunen til å arrangere et folkemøte der det informeres om innholdet i rapporten ut over sammendraget etter at rapporten er oversatt. Flertallet mener følgende: Vegaøyans Venner ønsker å bevare Vegaøyans verdensarv, men vi mener rapporten går for langt når det gjelder restriksjoner ved bruken av verdensarvområdet og buffersonen.  

Event.Neste styremøte uke 43   

Anita Trøite / Inger PedersenReferent 

 

 

Styremøte i Vegaøyans Venner 25.10. 2022 kl 1830Sted: Verdensarvsenteret  Til stede: Inger, Jan Olav, Håkon, Ole Arne, Sverre, Anita   Referatsaker: Ingen.

 Sak 1: Plan fram til årsmøtet i første kvartal 2023·      Gammeldags juleselskap:o   Asbjørg Pedersen, Gunnar Søla, Per Morten Gullsvåg, Milda Hestmark, Erling Saus, Øystein Ludvigsen, Snefrid Jacobsen. Inger snakker med Per Morten.o   Alternative datoer: 06.01., 13.01. eller 20.01.o   Hente/bringetjeneste fra styreto   Marius stiller gamle Coop til disposisjon som lokale·      Årsmøte fredag 10.03. 2023o   Inger hører med Jon Petter om vedtektene er revidert siden 2009. I så fall må disse oppdateres på hjemmesida. Hvis ikke, må de revideres i årsmøtet. 

Sak 2: Deltakelse på frivillighetens dag 12.novemberSamfunnshuset kl 1200: Deltar: Anita, Sverre, Ole Arne. Inger har en avtale, men møter om avtalen avlyses.·      Inger hører med Marius om hvor langt han er kommet med brosjyrene·      Utdeling av 10-årshefter og t-skjorter·      Roald Kluge engasjeres til å lage plakat med logo og navn, samt en med aktiviteter og kontonummer/info om medlemsavgift. Sverre samarbeider med Kluge for å designe plakatene. Inger sender logo, bilder og info om medlemsavgift til Roald Kluge. 

Sak 3: Rapport fra Øverstua-gruppa v. Håkon/Sverre. Fornyet forsikring?·      Taket er dekket med presenning. Reparasjoner på taket til våren.·      Vi aksepterer tilbudet om forsikring fra Grong Sparebank (Eika).  

Event.·      Forespørsel fra flyktningkontoret om å inkludere flyktninger. Anita kontakter Elin Anna Hovland og informerer om at eldre flyktninger er velkommen til gammeldags juleselskap   

Anita Trøite / Inger PedersenReferent

 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved