nor Hovedsiden Kontakt Sidekart

Årsmelding for året 2008 i foreningen Vegaøyans venner

Til årsmøtet 13.juni 2009, Vega havhotell


Styret i denne perioden har vært; Inger Pedersen Toppen(leder), Sverre Nilsen(nestleder), Per Morten Gullsvåg(kasserer), Olaug Lauvås(styremedlem), Øystein Ludvigsen(styremedlem). Fram til konstitueringen høsten 2008 var Snefrid Jacobsen nestleder.


Møteaktivitet

Ekstraordinært årsmøte 22.02. Vegaøyans venner hadde behov for å gjennomgå vedtektene i Vegaøyans venner med hensikt å bringe prosjektet Øverstua juridisk riktig i forhold til sponsorer. Norsk Kulturminnefond hadde påpekt at Vegaøyans venner kom i en juridisk vanskelig situasjon ved å søke midler, da foreningen som søkte midler ikke sto som eier. Formelt var faktisk andelseierne i Andelslaget Øverstua eiere med full disposisjonsrett over eiendommen. Ved de vedtektsendringer som ble gjort, vil Øverstua, som eies av Vegaøyans venner, nå være i foreningens eie slik at formalitetene ved å søke midler ikke møter problemer.

Styremøter: 5 møter

Medlemsmøter: 2 møter


Deltakelse i følgende grupper.

Bioforsk Tjøtta ; 2 møter ved leder.  Beitegruppen har blant annet lagt til rette for beiting i Holandsosen. Bioforsk har kontaktet over 50 grunneiere i dette arbeidet. Det reises nå gjerde for beitedyr rundt Holandsosen.

Samarbeidsrådet til Stiftelsen Vegaøyan verdensarv: 1 møte ved lederAktiviteter og prosjekt i 2008.


Juleselskapet ble i år som før holdt på museet i januar. Dette er et samarbeid med Helgeland museum. Vi holder de gamle juletradisjonene ved like gjennom tradisjonskost, opplesning og juletregang.


Fortellerkveld: I et samarbeid med stedsutviklingsprosjektet for Nes-Kirkøy holdt Vegaøyans venner fortellerkveld på grendehuset på Nes. Fortellerkvelden var en del av arbeidet med stedsutviklingsprosjektet. Inga Næss holdt et foredrag om forskjellige sider ved historien i grenda. Hun hadde også et rikt bildemateriale. Andre innslag var lydbåndopptak av eldre mennesker fra Holandsbygda. Kåre Steinbru hadde også bidrag til historien både om kirkebygg på Holand og den samiske historien i bygda. Det var slakteplass for rein ved Flåget på Holand. Dette er en heller ukjent del av vår

historie.


Slipp av heftet "Vegaværingenes kirker gjennom tidene" i påsken. Jon Suul har forfattet et hefte på 31 sider med Vegas kirkehistorie. Av de eldste gjenstandene i kirken beskrevet i heftet er kirkeklokken som er produsert i 1526. Utgivelsen er et samarbeid med Vega menighetsråd.  


Ærfuglpatrulje: 1.mai gikk ærfuglpatruljen ut til Lånan. Det fulgte 12 patruljemedlemmer ut nord i havet. Vi ble godt motatt av Lånanfolket . I løpet av dagen ble det "gjort opp" ca. 150 reir til ærfugelen. Flere store e-baner(ærfuglhus) ble restauret. Fem nye hus ble laget under balkongen til Erna, til de såkalte "Verandadamene". I tillegg til at dette skal være hjelp for fuglevokterne hvert år er dette en flott våropplevelse for oss i Vegaøyans venner.


Norsk ornitologisk forenings seminar om sjøfugl ble holdt 2.og 3. mai på Vega havhotell. Ornitologisk forening  fikk her et foredrag om ærfuglpatruljen, som faktisk er den eneste i sitt slag. Seminaret var åpent for de av våre medlemmer som ønsket å få mer kunnskap om våre sjøfugler.


Skolebarnstur til Øverstua på Tåværet. Per morten Gullsvåg hadde Vegas 5.klasse med ut til Tåværet i år.


Øyans dag. I år gikk turen til øya Søla den 9.august. Komiteen med Gunnar Søla, Snefrid Jacobsen, Øystein Ludvigsen og Torgrim Johansen hadde planlagt godt og tok i mot folk med vandringsturer, historier og kjøttsuppe. Båten "Kingen" var fylt med ca. 50 mennesker. I tillegg kom noen ut på egne båter.


Web side. Årsmøtet ønsket fortgang og utvikling av eget nettsted for Vegaøyans venner. I løpet av 2008 fikk vi til en avtale med freelancer. Nettstedet ble imidlertid ikke ferdigstilt dette året. Medlemmer utenfor øya øker i antall og et slikt nettsted vil være en viktig link ut til fraflyttede vegaværinger.


Ungdomsprosjekt ; Årsmøtet 2008 valgte Jannice Wika og Jon Suul til å utvikle et prosjekt for å få barn og unge med på miljøarbeidet vi driver. Våre aktive medlemmer er godt voksne og en rekruttering er viktig for å få unge til å fortsatt ta vare på verdensarvøyene våre. Det er nå på trappene et spennende prosjekt med utgangspunkt i de gode kunnskapene begge har innen biologi og ornitologi. Fram til sommeren vil mange prioritere arbeidet med Landsstevnet, derfor realiseres dette prosjektet til høsten.


Administrasjonsressurs til Vegaøyans venner; Vegaøyans venner, ved leder, søkte Stiftelsen Vegaøyan verdensarv om 120.000 kr til administrative oppgaver (lønn, kontorutstyr, oppdatering av nettsted). Sønaden ble ikke behandlet i 2008.Vegaøyans venner 13.mai 2009


Ved styret
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved