nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Flott fortellerkveld om Skogsholmen

Rundt 40 nyskjerrige vegaværinger fant veien til Himmelkroken Havkafe for å være med på høstens fortellerkveld.

By: Inger Toppen, Monday 21st of November 2011 07:25 PM,
Last updated: Tuesday 22nd of November 2011 07:51 PM
 
 

Roy Skogsholm, som har sine røtter ute på Skogsholmen, holdt et flott foredrag om Skogsholmens historie. Han startet med år 1000 og fulgte så opp med historiske fakta om øyværet. Sannsynligvis starter bruken av øya med fangst og veidefolks bruk rundt år 800 – 1000. De første skatteinnberetningene viser at det var omtrent 8 til 10 gårdsenheter gjennom hundreårene fram til de siste flyttet ut i 1982. Glanstiden måtte være rundt år 1900, da det var rundt 90 fastboende der ute.  I disse årene med stor befolkning utarbeidet folket på Skogsholmen også sin egen ”grunnlov”, der reguleringer i.f.t. jord, dun og egg, beiting var nedfelt skriftlig.

 

PowerPoint presentasjon (krever MS PowerPoint)


Roy Skogsholm trakk også fram det harde livet, der folketellingene viser mange enker på gårdene. Et resultat av mange båtforlis, særlig på 1800 tallet. Livet kunne fortone seg ubarmhjertig, der forsørgeren ikke kom heim fra fisket.

 I dag framstår Skogsholmen som en frodig øy med flere godt stelte hus, og et større gjestehus i det gamle skoleinternatet. På sommeren samles feriefolket i slektshusene. Det er også opprettet et grendelag, om de følger den gamle grunnloven vet vi ikke, men det drives et godt arbeid med kulturlandsskapsarbeid og restaurering.

 

Arnstein Hansen, opprinnelig fra Bukkøya, representerte de som bodde på skoleinternatet i sin barndom. Skoleinternatet ble ferdigstilt i 1941. Det var da hele 450 mennesker i skolekretsen og over 60 skoleelever. De gikk to uker på skolen og hadde to uker fri.

Da Arnstein begynte på skolen i 1961,var de 37 elever. Han trivdes godt, men fortalte at mange av internatbarna i dag har et anstrengt forhold til Skogsholmen, da de ikke fant trivsel med å reise tidlig fra heimen. Noen barn måtte være hele to uker borte pga reiseavstand. Selv hadde Arnstein bare 15 minutters tur heim til Bukkøya.

Arnstein var også med å starte Øyan feriesenter i 1992, sammen med venner fra skoletiden. De drev virksomheten i 11 sesonger, ”med lite lønn og mest reparasjoner”.

 

Anne Johsen er nå 80 år. Hun kom med skolebarna sine fra Lånan og arbeidet som husmor i et år i Skogsholmen. Arbeidet besto i å lage middag og holde sovesalene og sengetøy rent. Det var også vaktmester og taus tilknyttet skolen. Da skolen ble solgt til Krigsinvalideforbundet, fortsatte hun sitt arbeid som husmor. Det var opptil 25 som benyttet krigsinvalidehjemmet til samme tid. I 1984 var denne funksjonen avviklet og skolen ble kjøpt opp av kommunen.

Einar Moen var lærer på Skogsholmen. Turnusen var to uker på Skogsholmen og to uker på Hysværøyan som lærer. Han trivdes godt med arbeidet og delte noen artige minner fra tiden der ute. Vi som ikke har forlist på Tykjeskjæret ved Bukkholmen er nå advart!

 

 

Himmelkroken Havkafe vartet som vanlig opp med god mat. De fleste fikk nydelig fiskesuppe og en smak av Veronicas konditorkaker.

 

 

 Se bilder på Galleri
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved