nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Årsmøtet 2015 i Vegaøyans Venner

Møtet ble holdt på Havkafeen på Nes den 26.juni.

By: Inger Toppen, Friday 4th of September 2015 07:58 AM
 
 

 

Referatet fra årsmøtet er etter årsmøteprotokollen som ble underskevet av alle som deltok i møtet

 

Sak 1: Valg av møteleder: Einar Moen.Valg av referant: Turid Næss Til å underskrive protokolllen: Alle som er møtt: Torgrim Johansen, Håkon Bergåker, Ragnhild Olsen, Solveig Løbeck, Einar Moen og Turid Næss

 

Sak 2. Årsmeldingen for perioden 2014 - 2015:

Styret i denne perioden har vært: Leder og kasserer: Einar Moen, Turid Næss, Sverre Nilsen, Solveig Løbeck, Anne Gro Johnsen, styremedlemmer

Bjørnar Floa Jensen og Grete Andreassen har vært varamedlemmer

 

Det siste året har vært en rolig arbeidsperiode. Det har vært tre styremøter og behandlet 10 saker. En har prøvd å følge opp handlingsplanen fra forrige årsmøte og har i perioden gjennomført:

Ærfuglpatruljen til Bremstein: Med overtegning på deltakerinteresse.

Juleselskapet på prestegåden ble avholdt med vanlig suksess.

Fuglekveld med fortsatt stor interesse og god hjelp av Lars Løfaldli.

Øyans dag og forteller / temakveld ble utsatt, men bør absolutt gjenopptas.

 

For Vegaøyans Venner

Einar Moen

Leder

 

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 3. Innkomne saker

Endelig oppgjør fra Andelslaget Øverstua. Alle andelshavere kontaktes med tilbud om utbetaling av sin andel eller gave til Øverstua. Leder og kasserer i Vegaøyans Venner får i oppdrag fra årsmøtet å utbetale andelene innen utgangen av 2015.

 

Sak 4. Regnskap 2014

Regnskapet ble enstemmig vedtatt uten merknader

 

Sak 5. På valg: Solveig løbeck, Anne Gro Johnsen, Turid Næss

Leder velges hvert år, Einar Moen er på valg som leder

 

Forslag på styremedlemmer:

1. Solveig Løbeck ble enstemmig valgt for 2 år

2. Jon Suul ble enstemmig valgt for 2 år

Bjørnar Jensen ble enstemmig valgt for 2 år som kasserer

1.vara: Torgrim Johansen, enstemmig valgt

2. vara: Anne Gro Johnsen ble enstemmig valgt

 

Eina Moen ble enstemmig valgt som leder for 1 år

 

Revisorer: Håkon Bergåker og Ragnhild Olsen ble enstemmig gjenvalgt

 

Valgkomiteen:

1. Astrid Sævik Leder

2. Jens Einar Johansen

Ny : Turid Næss

 

Alle ble enstemmig valgt

 

Alle underskrev protokoll.

 

 

 

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved