Tredve personer har meldt seg på verkstedet og Vegaøyans Venner vil være representert ved Sverre Nilsen. Program er lagt ut under.">
nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Hysvær
 
Arbeidsverksted om formidling i verdensarvesenteret i Hysvær og Vega 9. og 10.januar

Stiftelsen Vegaøyan verdensarv inviterer lag, organisasjoner og enkeltpersoner til en idedugnad for å skape innhold og formidling i verdensarvsenteret. Hovedtemaet vil være : "Hva vil vi bruke senteret til?", og videre "Hva kan vi tilby senteret?"
Tredve personer har meldt seg på verkstedet og Vegaøyans Venner vil være representert ved Sverre Nilsen. Program er lagt ut under.


By: Inger Toppen, Thursday 7th of January 2016 10:31 AM,
Last updated: Thursday 7th of January 2016 11:24 AM
 
 

 

Program arbeidsverksted 9. - 10. jan 16

Lørdag 9. jan 2016

(tidene er veiledende)

Kl 09.00 felles transport til Gåkkå Mathus. Retur til Nes kl 17. Resten av arbeidsverkstedet skjer på Nes Kafé. Overnatting i buer på Nes for tilreisende.

 

TID

HVA

Hvem - ansvar

Kl 10.00

Bli kjent. Hvem er vi alle sammen? Hva for ressurser fins i gruppa.

v/Interplan

 

Forventninger og hva er det egentlig vi skal gjøre – i dag, i morgen, fram til mai 16?

v/Interplan

 

Tråden fra siste arbeidsverksted sept 15. Presentere spor 1 - 4 og få fram nye idéer og tillegg. Kort pause

v/Interplan og aktuelle deltakere

Kl 11.00

Presentasjon av skisse for det nye senteret v/Stiftelsen

 

 

Presentasjon av idéer fra andre verdensarvsteder og aktuelle inspirasjonskilder.

Ved Stiftelsen

Kl 12.00

Lunsjpause

Walk & talk (hvis været tillater det) Tema: Hvordan kan spor 1 - 4 og ideer fra andre steder kobles til nytt senter?

Alle

Kl 13.00

OPEN SPACE technology (Demokratisk gruppeprosess som blir forklart grundig før vi starter)

TEMA: Hvordan vil vi bruke det nye verdensarvsenteret?

V/Eli-Grete

 

Runde 1 - Open space

 

 

Pause med kaffi og noe søtt

 

 

Runde 2 - Open space. Avsluttes kl 17.

 

Kl 17.15

Avreise til Nes der vi forbereder kvelden i fellesskap

 

 

Søndag 10. jan 16

TID

HVA

Hvem - ansvar

Kl 08.30

Frokost for dere som skal bo på Nes

 

Kl 09.30

Morgenappeller a 5 min.

Utpekte kandidater

 

Open space forts:

Prioritering: Hva skal vi ta med videre?

Hva må gjøres? Hvordan? Hvem? Gode hjelpere?

v/Eli-Grete

 

Oppsummering: Hva nå?

Handlingsplan framover for tematiske arbeidsgrupper. Inger Pedersen Toppen sin rolle for gruppene.

Om neste workshop 5. - 6. mars

Interplan

Kl 12.30

Lunsj

 

Kl 13.30

Avslutning og avreise

 

 

Møte Stiftelsens samarbeidsråd

 

 

 

Vi ser fram til et spennende verksted i helgen!

 

Styret Vegaøyans Venner
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved