nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
ÅRSPROGRAM 2016 FOR VEGAØYANS VENNER

Her er et foreløpig program for aktivitetene i Vegaøyans Venner dette året.

By: Inger Toppen, Sunday 28th of February 2016 09:24 PM,
Last updated: Sunday 28th of February 2016 09:31 PM
 
 

 

 

Styremøter:

 • Vårens følgende: Mandag 4.4, mandag 2.5, torsdag 2.6. Møtene holdes på Vertshuset kl.20.00. Styremøter resten av året bestemmes av nytt styre ved konstituering i juni/juli.

Årsmøte:

 • Årsmøtet avholdes fredag 17.6. Saker til årsmøtet må være klart til styremøtet 2.6. Informasjon går ut 2 uker før årsmøtet.

 

Aktiviteter og arrangementer for medlemmene oa:

 1. a.       Fuglekveld 2016

Det er tradisjon for å avholde FUGLEKVELD årlig i april. I år bli det den fredag 15.04 på Neskafeen kl.19.30 der det er servering.

Lars Løfaldli og Jon Suul deltar som vanlig med kåseri(er) og siste nytt. Interesserte kan også ta med bilder (minnepinne eller annet).

 

 1. b.      Ærfuglpatruljen 2016

Det blir igjen ÆRFUGLPATRULJE. Også i år går turen til BREMSTEIN for å hjelpe til der. Turen går fra Nes. Det er ennå litt usikkert hvilken lørdag/helg det blir – enten 30.4 eller 7.5. Med mat og kaffe.

Det blir fastsatt en turavgift, en for medlemmer og en for andre.

Påmelding til Inger Pedersen Toppen: telf. 918 05 971 eller ingtop@vgs.nfk.no.

 

 1. Sluttføring Øverstua
 • Øverstuaprosjektet går omsider mot slutten, planlegging av det siste arbeidet bli gjort nå i vinter. Når det hele er avsluttet vil det bli en liten markering på Tåværet. Vi kommer tilbake til dette når det er klart.

 

 1. d.      Vegadagan 2016

Det vil være stand for medlemsverving og salg av foreningens remedier.

 

 1. e.      Øyans Dag 2016

Det ble dessverre ikke arrangert ØYANS DAG 2014 og 2015. I år ser det ut til å bli et arrangement på BUKKØY’N søndag 7.august. Med mat og kaffe. Det blir fastsatt en turavgift, en for medlemmer og en for andre.

Vi kommer tilbake med informasjon.

 

 1. f.        Fortellerkveld 1

Det blir FORTELLERKVELD FRA ØYAN andre uke av september. Dagen er ikke fastlagt ennå, men temaet er liksom Øyans Dag: BUKKØY’N der Arnstein Hansen vil forteller om liv og virke der i tidligere tider.

 

 1. g.       Fortellerkveld 2

Det ønskes en ny «Antikk-kveld», det blir den tredje rundt slike tema.

Jon Suul kåserer om «Gamle bygninger og inventar på Vega». Vi fastsetter denne til slutten av oktober/begynnelsen av november. Tidspunktet kommer vi tilbake til.

 

 1. h.      Juletrefest 2016

Den årlige juletrefesten på PRESTEGÅRDEN skal arrangeres som normalt. Salg av kaffe med tilbehør. Tidspunkt er ikke fastsatt, vi kommer tilbake til saken.

 

 1. i.        Dokumentasjonsprosjekt sammen med Vega historielag.

Både i foreningen og i/med historielaget vil dette bli drøftet utover vinteren/våren.

Utstyr som trengs blir vurdert. Interesserte kan melde seg på til: Einar Moen, telf. 975 36 987 eller einar.moen@vega.kommune.no

 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved