nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte i Vegaøyans Venner tirsdag 21.11 2017

Møtet ble avholdt på Sparstua, Gladstad kl.18.00-kl.18.40. Møtet var utsatt fra mandag 13.11. Tilstede var: Jon-Petter, Einar, Jon og Håkon. Sverre var ikke kommet hjem fra sykehuset og Guri møtte ikke.

By: Inger Toppen, Wednesday 29th of November 2017 10:50 PM
 
 

 

Dagsorden:

  • Rapport tiltak/aktivitet til Nordland fylkeskommune 2017 Øverstua

Utkast var utarbeidet av Jon. Jon-Petter skal bidra med kostnadstall. Rapporten justeres og sendes til fylkeskommunen promte.

  • Søknad til Nordland fylkeskommune 2018 Øverstua (frist 15.11)

Utkast var utarbeidet av Jon. Den sluttføres og sendes fylkeskommunen omgående.

  • Innkjøp utstyr ekstrabevilgning Nordland fylkeskommune 2017 Øverstua

Jon-Petter følger opp

  • Rapport samme

Avsendes senere

  • Rapport tiltak/aktivitet til Stiftelsen Vegaøyan verdensarv 2017

Det utarbeides et utkast av Jon som sendes styret til godkjenning.

Deretter vil Jon-Petter anmode om utbetaling.

  • Avslutning Tåværet for i år (sette opp lemmer for vinduene), bør gjøres snarest

Onsdag 29.11 ble fastsatt (Jon-Petter, Håkon og Sverre)

  • Regler for bruk av Øverstua

Ved siste styremøte ble saken diskutert, et utkast skulle legges fram på dette møtet. Det viser seg imidlertid at godkjente regler forlegger fra tidligere, og dessuten at årsmøtet er besluttende organ. Derved blir opplegget slik at de gamle bestemmelsene bli gjennomgått/revidert og et utkast v/Jon framlegges styret senere som forberedelse av en sak for kommende årsmøte 2018.

  • Deltagelse Norges Kulturvernforbunds regionmøte i Brønnøysund 20.11 2017

Jon deltok. Det var ca 25 personer samlet. Det givende møte som vil bli fulgt opp med et regionmøte 2 til våren.

  • Fortellerkveld

Jon-Petter tar kontakt med to fyrentusiaster på Sunnmøre om de kan komme til Vega på en fortellerkveld. Dato onsdag 21.2.

  • Eventuelt

Styret finner det av flere grunner riktig å flytte årsmøte fram på året. Årsmøtet 2018 ble satt til 17.3.
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved