nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Presentasjon om besøksforvaltning av verneområdeforvalter Jannike Wika

På ELG kvelden hadde vi også besøk av Jannike Wika som informerte om et pågående arbeid på Vega med besøksforvaltning i verneområdene.
Dette kommer på høring i vinter.
Takk til Jannike!


By: Inger Toppen, Saturday 19th of October 2019 01:13 PM,
Last updated: Saturday 19th of October 2019 01:19 PM
 
 

 

 

Verneområdeforvalter orienterte om Vega verneområdestyrets rolle i forvaltningen av verneområdene på Vega. I denne framføringen ble det lagt vekt på arbeidet med å lage en besøkstrategi for de ni verneområdene i Vega kommune. Strategien inneholder kunnskap om de som besøker verneområdene, reiselivet, naturverdier og sårbarheten. Den viser hvilke tiltak som er nødvendig for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde. Verneområdestyrets primære oppgave er å ta vare på verneverdiene, og sørge for gjennomføring av tiltak som er nødvendig for å ivareta verdiene. Besøksstrategiene skal avklare i hvilken grad det er ønskelig å tilrettelegge for økt besøk i og i tilknytning til verneområdene og om dette er forenlig med verneverdiene. Besøksstrategien kommer på høring i vinter.  

 

 

Med vennlig hilsen

Jannike Elise Wika
seniorrådgiver
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved