nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Informasjon fra daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Oversent notat til Vegaøyans Venner 15.12.2020

By: Inger Toppen, Tuesday 15th of December 2020 08:33 PM
 
 

 

 

 

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv skal ha styremøte på Teams fredag 8. januar. Det planlagte styremøtet nå før jul utgikk pga coronasituasjonen. Planen var å drøfte framtidig organisering av Stiftelsen, men det vil skje når det er mulig å møtes fysisk. I januarmøtet blir det derfor bare vedtak om budsjett for 2021 og orienteringssaker.

 

Styreleder og daglig leder gjennomgikk Stiftelsens arbeidsområder på møtet i rådgivende utvalg 15. okt. Informasjonen ble sendt ut i ettertid. Som tidligere år har dunværstradisjonen viktigste prioritet og med kulturlandskapsskjøtsel, arbeid med barn og unge og informasjon/formidling som andre viktige områder. Det settes også av midler til viltkartlegging/fugleliv og til lag og foreninger som arbeider med formidling og annet arbeid knyttet til verdensarv. Om noen har innspill til budsjettet for 2021, så er dere velkomne til det.

 

Vi gjør  oppmerksom på at vi i april planlegger et møte og en utstilling med fotograf Oskar Puschmann som var rundt i Vegaøyan i september 2020 for å gjenfotografere ulike motiv fra bilder som er tatt av landskap og bygninger. Foredrag med arkeolog Hein B. Bjerck er et annet arrangement som går av stablen til våren. Vi vil også ha fagdag med status om sjøfugl, åpning av en fiskeriutstilling i senteret og offisiell åpning av utstillingen i fiskerihavna og stien med utstilling ved senteret.

 

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.Riktig god jul og godt nytt år til dere! Mvh Rita
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved