nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte 11.mars 2021

Sted: Kroa kl 1830 Til stede: Håkon, Jon, Inger, Ole Arne, Sverre, Inger, Guri, Anita Rita Johansen fra 18.30 til ca.19.30.

By: Inger Toppen, Tuesday 20th of April 2021 11:54 AM
 
 

 

Sak 1.

Gjennomgang av ulike innspill til Stiftelsen v/Rita Johansen Vi har sendt en liste med spørsmål om samarbeid og bruk av senteret som Rita redegør for.

 

Det er innført felles møter med rådgivende utvalg til verneområde og verdensarv. Det fins ingen vedtekter for rådgivende utvalg. Dette skal være en samarbeidsinstans. Samarbeidsrådet er avviklet. Det stilles spørsmål om hvordan styrerepresentanten fra det gamle Samarbeidsrådet, Per Anton Nesjan, kan ivareta organisasjonene, han er valgt av oss men har ingen kontakt med rådgivende utvalgs medlemmer. Det henstilles om at denne styrerepresentanen får tilgang til zoom eller teams for å nå utvalgsmdlemmene som ønsker det. Rita vil ta dette opp med han. Slik vi forstår det går han ut av styret grunnet ny organisering fra høsten. Hvordan få medvirkning fra interessentene uten styrerepresentasjon? Det stilles spørsmål om evaluering av omorganisering i forhold til samarbeid med lokale ressurser og påvirkningsmuligheter. 

 

Konsekvensutredningen er på engelsk – vil dette ivareta informasjonsbehovet for de som ikke er stø i engelsk? Det forsikres at det brukes tolker som skal ivareta oversettelsen. 

 

Rita foreslår at Berit Martinussen kan inviteres til å informere om verdensarvsenteret. Hvordan kan organisasjonene få rom til møter ved senteret? Det er ikke lås på dørene. Disse skal være bestilt tidlig høst 2020. Kun pauserommet kan brukes til møtevirksomhet for organisasjonene. Kontoret tursitsjef Hilde Wika har brukt er tiltenkt organisasjonene, men kan ikke brukes da det er fullt av snorkelutstyr. Grunnet coronapandemien har ikke snekkere fra utlandet kunnet slippe inn i Norge for å snekre utstyrsbod som planlagt. Bygget eies av Vega kommune. Det kan sendes henvendelse til kommunen for å få låne rom i følge Rita.

 

Styret for verdensarvsenteret er Anders Karlsson (leder), Kim Roger Fredriksen, Helene Skjelbreid, Rita Johansen. Oppnevnt av generalforsamlingen som er Andre Møller. 

 

Det blir en generell debatt med innspill om senterets betydning og bruk. Dette står ikke på sakslisten, men kan tas opp videre ved anledning. Vi spiller inn at vi er fornøyd med stiftelsens styrking av husene i Bremstein. Ved behov kan vi være med på dugnader. 

 

Sak 2. Arbeidsplan 2021
På grunn av coronasituasjonen forventer vi at aktiviteter planlagt i april og mai må utsettes til høsten.-      

Øyans dag i Omnøy første helg i august-      

Ærfuglpatruljen tas ved anledning-      

Fuglekveld månedsskiftet september/oktober. 

Dugnad på Øverstua ved behov. Avventer til sommeren med evt. utleie-      

Juleselskap i prestegården-      

Fortellerkveld ev i november. Tema: Ol Tomsa blir bestemt.  

 

Sak 3. Årsmøte
Utsettes til høsten grunnet coronasituasjonen.  

 

Referent Anita Trøite / Inger Pedersen 
- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved