eng Hovedsiden Kontakt Sidekart
De siste nyhetene
Årsmøte for 2022
Vegaøyans Venner for året 2022; Kaféen verdensarvsenteret kl 1830 10. mars 2023 16 medlemmer til stede til og med sak 2, 13 medlemmer fra sak 3. 1. Konstituering - Innkallingen ble godkjent - Dagsorden godkjent - Møteleder: Inger Pedersen. Referent: Anita Trøite - Underskrivere av protokoll: Ole Arne Davidsen, Didrik Mortensen 2. Årsmelding 2022 v/Inger Pedersen - Årsmelding 2022 ble godkjent - Kommentar: Det vil sjekkes om årskontingenten for året før eller inneværende år skal være betalt før et medlem har møte- og stemmerett på årsmøtet - Kommentar: Det er behov for å endre på vedtektene for å få inn tid for årsmøtet og når kontingenten skal være innbetalt for å kunne delta på dette. Dette blir sak til årsmøtet for 2023. Årsmelding fra Øverstuagruppa v/Jon Suul - Årsmelding fra Øverstugruppa godkjent - Kommentar: Tåværet må klargjøres til utleie av økonomiske årsaker 3. Regnskap v/Inger Pedersen - Regnskapet ble godkjent, inkl. regnskap for Øverstugruppa 4. Innkomne saker 1. Vedtektsendringer. Forslag: 2 nye til valgkomité endres til 1 ny. Funksjonstiden er 3 år. Forslaget ble vedtatt. Styret velger en representant til Samarbeidsrådet endres til Rådgivende utvalg på første styremøte etter årsmøtet. Forslaget ble vedtatt. 2. Hvordan skal foreningen behandle oppdrett i verdensarvområdet? Årsmøtet med medlemmene må vurdere dette. Det vil komme muligheter for høringsinnspill fra foreningen om oppdrett i verdensarvområdet. Det er ønskelig med innspill fra medlemmene om hva foreningen skal mene om oppdrett i verdensarvområdet innenfor intensjonen, som er å ta vare på verdensarvområdet. Vedtak: Oppgave til styret: Det inviteres til et medlemsmøte for å diskutere holdninger innen foreningen i forhold til oppdrett i verdensarvområdet. Her drøftes det om det skal legges til rette for et kunnskapsseminar for medlemmer og andre interesserte for å formidle informasjon og få innspill til temaet oppdrett og næringsaktiviteter av ulik art i verdensarvområdet. 3. Skal vi fortsatt ha regnskapsbyrå? I år betalte vi kr 2009 (9,5 timer) for tjenesten til Berg Vekstra. Karina anslår i år ca 6 timer, det vil koste med moms ca kr 5200 for 2023 Vedtak: Det overlates til styret å vurdere hvem som skal føre regnskapet. 5. Kontingent - Vedtak: Kontingenten videreføres uendret med kr 200/400 for enkeltmedlem/familie. 6. Arbeidsplan for 2023 - Arbeidsplan for 2023 godkjennes: - Dugnader på Øverstua - Ærfuglpatrulje i mai etter ønske fra fuglevoktere - Fuglekveld vår: Med Kolaas. Guri Hansen Wik om fugleobservasjoner i Bremstein - 20-årsjubileum 2023. Danne komité for å planlegge jubileum/Tåværsfestival - (Øyans dag første helg august. Kan utgå til fordel for jubileumsmarkering.) - Gammaldags juleselskap januar 2024 - Temakveld? - Ornitologisk prosjekt med barn i 12-årsalder - Salg av hefter og eventuelt t-skjorter. Oppnevne ansvarlig for salg Vedtak: - Arbeidsplan for 2023 godkjennes. Styret sørger for å danne komité for å planlegge jubileum/Tåværsfestival. - Styret undersøker hvordan kulturlandskapet forvaltes i verdensarvområdet i forhold til driveplikten. Budsjett 2023 - Budsjettet ble godkjent, med kr 3 000,- til ornitologisk prosjekt 7. Valg - Leder for valgkomitéen, Håkon Bergåker, la fram valgforslaget Valg: Leder: Inger Pedersen (1 år) Styremedlemmer: Anita Trøite (ikke på valg) Sverre Nilsen (ikke på valg) Ronny Pedersen (2 år) Roy Næss (2 år) Varamedlem: Marit Laksholm (2 år) Enstemmig vedtatt. Valgkomité for 2024: Leder: Olaug Lauvås Medlem: Kjell Grimsø Medlem: Hårek Fredriksen Enstemmig vedtatt. Årsmøtet takker valgkomitéen for godt arbeid. Underskrivere har godkjent denne protokollen: Ole Arne Davidsen Didrik Mortensen

Av: Inger Toppen, Søndag, 23. april 2023 kl. 12.19
 

- Flere nyheter..
- Forsiden..
 
 
 

Brukernavn: 
Passord: 
  Glemt passord?
   
       
 
   
  Drevet av Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Profesjonelle design løsninger -

Opphavsrettigheter © 2006 VegaDesign.net
- Alle rettigheter forbeholdt