nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte 23.4.2023
Styremøte i Vegaøyans Venner 17.04. 2023 kl 1830 Sted: Verdensarvsenteret Til stede: Inger Pedersen, Sverre Nilsen, Roy Næss, Ronny Pedersen, Anita Trøite, Håkon Bergåker Forfall: Marit Laksholm Jubileumskomite: Grethe Andreassen. Forfall: Didrik Mortensen Sak 1: Komitemøte for jubileet: Program, båt(er), mat, m.m. Innkalles flere, Grete Andreassen, Per Arne Solø, Didrik? Tåværet lørdag 12.08. kl 1100 (mulighet for båt). Komitéen i egen båt tidligere. Alternativ ved dårlig vær: Verdensarvsenteret, reserve Coop Nes. Didrik bes om å kontakte Nils Hilmar for å finne gruppe/band. Organisten spiller tangentinstrumenter? På billetten: Mat, skyss og kulturinnslag. Formidlere: Nils Falch, Inga Næss? Samarbeid med Frode og Arne i Nerstua, Bjørg og Jørn i Nordstua. Flaggstang og stakittgjerde er ønsket på plass før arrangementet. Inviterer: Styret i Stiftelsen, ledere i Verdensarvsenteret, Storfjordens venner, Gaute Sønstebø, avdeling for kultur i fylkeskommunen, Bjarne Eriksen, Egil Murud, Skålværet, Skogsholmen. Mat: Lapskaus og flatbrød/smør (3 stasjoner med lapskaus). Kaffe og jubileumskake (glutenfri marsipankake). Krinalefse. Selge brus og alkoholfritt øl. Vann. Fin invitasjon med logo, sendes ut på mail før sankthans. Frist for påmelding: 22.07. Inntil 60 påmeldte inkludert gjester. Lavere pris for medlemmer. Pris med og uten skyss. Annonsering på Facebook og på mail til medlemmer. Anita lager invitasjon. Øyans dag Skjærvær i fjor kr 300 for medlemmer, 400 for ikke-medlemmer. Det sendes ettersøknad til Stiftelsen for det kulturelle innslaget. Bord og stoler. Inger hører om Verdensarvsenteret er tilgjengelig. Det må stå om alternativ i forhold til værforbehold i invitasjonen. Sak 2: Fuglekveld 5.5. kl.19.00 med Magnhild Johansen. Rammer for dette. Medforfatter for boken «Fugler i Nordland». Sverre hører med Ole Arne. Inger hører med Bjørnar Falch om Ole Arne ikke kan. Sak 3: Ærfuglpatrulje Inger har snakket med Wenche Mathisen. Trenger noen for bæring av tak til ærfuglhusene og tang 6.-7. mai. 2 Sverre sjekker om mulighet for skyss søndag 7. mai. Hvis ikke kan Inger høre med Jon Petter. I nøden kan Runar Omnø kjøre. Roy og Ronny ønsker å delta. Inger legger ut invitasjon på Facebook. Maks 5 deltakere inkl. Roy og Ronny. Sak 4: Vårplaner for Øverstua ved Håkon / ev. utvidelse av Øverstuagruppen Flaggstang, stakittgjerde, fjerning av platten. Fjerne presenningen på taket og reparere taket. Det må opp et stillas. Gunstig tidspunkt nå mens platten er såpass tørr at den kan brennes. Sverre må ha mulighet til skyss. Ettermiddagstur. Roy og Ronny er nye medlemmer av Øverstuagruppa. Gruppa må diskutere hva som skal være dugnad og hva som skal være betalt arbeid. Inger snakker med Frode/Arne i Nerstua om kaia. Sak 5: Info og planer fra fuglegruppen v. Jan Olav Osen Jan Olav sender rapport fra gruppen til styret. Sak 6: Sjekke aktivitetsplanen Vårprogrammet er dekket. Hyggekveld for styret med mat/drikke. Kaféen på Verdensarvsenteret? Sak 7: Møte i Rådgivende utvalg, representant fra VØV Anita stiller. Event. - Ingen saker. Neste møte: Mandag 22.05. kl 1830 på verdensarvsenteret. Komitémøte først. Anita Trøite / Inger Pedersen Referent

By: Inger Toppen, Sunday 23rd of April 2023 12:24 PM
 

- More news..
- Home..
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved