nor Hovedsiden Kontakt Sidekart
Latest news
Styremøte 23.4.2023
(Sunday 23rd of April 2023 12:24 PM)
Styremøte i Vegaøyans Venner 17.04. 2023 kl 1830 Sted: Verdensarvsenteret Til stede: Inger Pedersen, Sverre Nilsen, Roy Næss, Ronny Pedersen, Anita Trøite, Håkon Bergåker Forfall: Marit Laksholm Jubileumskomite: Grethe Andreassen. Forfall: Didrik Mortensen Sak 1: Komitemøte for jubileet: Program, båt(er), mat, m.m. Innkalles flere, Grete Andreassen, Per Arne Solø, Didrik? Tåværet lørdag 12.08. kl 1100 (mulighet for båt). Komitéen i egen båt tidligere. Alternativ ved dårlig vær: Verdensarvsenteret, reserve Coop Nes. Didrik bes om å kontakte Nils Hilmar for å finne gruppe/band. Organisten spiller tangentinstrumenter? På billetten: Mat, skyss og kulturinnslag. Formidlere: Nils Falch, Inga Næss? Samarbeid med Frode og Arne i Nerstua, Bjørg og Jørn i Nordstua. Flaggstang og stakittgjerde er ønsket på plass før arrangementet. Inviterer: Styret i Stiftelsen, ledere i Verdensarvsenteret, Storfjordens venner, Gaute Sønstebø, avdeling for kultur i fylkeskommunen, Bjarne Eriksen, Egil Murud, Skålværet, Skogsholmen. Mat: Lapskaus og flatbrød/smør (3 stasjoner med lapskaus). Kaffe og jubileumskake (glutenfri marsipankake). Krinalefse. Selge brus og alkoholfritt øl. Vann. Fin invitasjon med logo, sendes ut på mail før sankthans. Frist for påmelding: 22.07. Inntil 60 påmeldte inkludert gjester. Lavere pris for medlemmer. Pris med og uten skyss. Annonsering på Facebook og på mail til medlemmer. Anita lager invitasjon. Øyans dag Skjærvær i fjor kr 300 for medlemmer, 400 for ikke-medlemmer. Det sendes ettersøknad til Stiftelsen for det kulturelle innslaget. Bord og stoler. Inger hører om Verdensarvsenteret er tilgjengelig. Det må stå om alternativ i forhold til værforbehold i invitasjonen. Sak 2: Fuglekveld 5.5. kl.19.00 med Magnhild Johansen. Rammer for dette. Medforfatter for boken «Fugler i Nordland». Sverre hører med Ole Arne. Inger hører med Bjørnar Falch om Ole Arne ikke kan. Sak 3: Ærfuglpatrulje Inger har snakket med Wenche Mathisen. Trenger noen for bæring av tak til ærfuglhusene og tang 6.-7. mai. 2 Sverre sjekker om mulighet for skyss søndag 7. mai. Hvis ikke kan Inger høre med Jon Petter. I nøden kan Runar Omnø kjøre. Roy og Ronny ønsker å delta. Inger legger ut invitasjon på Facebook. Maks 5 deltakere inkl. Roy og Ronny. Sak 4: Vårplaner for Øverstua ved Håkon / ev. utvidelse av Øverstuagruppen Flaggstang, stakittgjerde, fjerning av platten. Fjerne presenningen på taket og reparere taket. Det må opp et stillas. Gunstig tidspunkt nå mens platten er såpass tørr at den kan brennes. Sverre må ha mulighet til skyss. Ettermiddagstur. Roy og Ronny er nye medlemmer av Øverstuagruppa. Gruppa må diskutere hva som skal være dugnad og hva som skal være betalt arbeid. Inger snakker med Frode/Arne i Nerstua om kaia. Sak 5: Info og planer fra fuglegruppen v. Jan Olav Osen Jan Olav sender rapport fra gruppen til styret. Sak 6: Sjekke aktivitetsplanen Vårprogrammet er dekket. Hyggekveld for styret med mat/drikke. Kaféen på Verdensarvsenteret? Sak 7: Møte i Rådgivende utvalg, representant fra VØV Anita stiller. Event. - Ingen saker. Neste møte: Mandag 22.05. kl 1830 på verdensarvsenteret. Komitémøte først. Anita Trøite / Inger Pedersen Referent
 
 
Årsmøte for 2022
(Sunday 23rd of April 2023 12:19 PM)
Vegaøyans Venner for året 2022; Kaféen verdensarvsenteret kl 1830 10. mars 2023 16 medlemmer til stede til og med sak 2, 13 medlemmer fra sak 3. 1. Konstituering - Innkallingen ble godkjent - Dagsorden godkjent - Møteleder: Inger Pedersen. Referent: Anita Trøite - Underskrivere av protokoll: Ole Arne Davidsen, Didrik Mortensen 2. Årsmelding 2022 v/Inger Pedersen - Årsmelding 2022 ble godkjent - Kommentar: Det vil sjekkes om årskontingenten for året før eller inneværende år skal være betalt før et medlem har møte- og stemmerett på årsmøtet - Kommentar: Det er behov for å endre på vedtektene for å få inn tid for årsmøtet og når kontingenten skal være innbetalt for å kunne delta på dette. Dette blir sak til årsmøtet for 2023. Årsmelding fra Øverstuagruppa v/Jon Suul - Årsmelding fra Øverstugruppa godkjent - Kommentar: Tåværet må klargjøres til utleie av økonomiske årsaker 3. Regnskap v/Inger Pedersen - Regnskapet ble godkjent, inkl. regnskap for Øverstugruppa 4. Innkomne saker 1. Vedtektsendringer. Forslag: 2 nye til valgkomité endres til 1 ny. Funksjonstiden er 3 år. Forslaget ble vedtatt. Styret velger en representant til Samarbeidsrådet endres til Rådgivende utvalg på første styremøte etter årsmøtet. Forslaget ble vedtatt. 2. Hvordan skal foreningen behandle oppdrett i verdensarvområdet? Årsmøtet med medlemmene må vurdere dette. Det vil komme muligheter for høringsinnspill fra foreningen om oppdrett i verdensarvområdet. Det er ønskelig med innspill fra medlemmene om hva foreningen skal mene om oppdrett i verdensarvområdet innenfor intensjonen, som er å ta vare på verdensarvområdet. Vedtak: Oppgave til styret: Det inviteres til et medlemsmøte for å diskutere holdninger innen foreningen i forhold til oppdrett i verdensarvområdet. Her drøftes det om det skal legges til rette for et kunnskapsseminar for medlemmer og andre interesserte for å formidle informasjon og få innspill til temaet oppdrett og næringsaktiviteter av ulik art i verdensarvområdet. 3. Skal vi fortsatt ha regnskapsbyrå? I år betalte vi kr 2009 (9,5 timer) for tjenesten til Berg Vekstra. Karina anslår i år ca 6 timer, det vil koste med moms ca kr 5200 for 2023 Vedtak: Det overlates til styret å vurdere hvem som skal føre regnskapet. 5. Kontingent - Vedtak: Kontingenten videreføres uendret med kr 200/400 for enkeltmedlem/familie. 6. Arbeidsplan for 2023 - Arbeidsplan for 2023 godkjennes: - Dugnader på Øverstua - Ærfuglpatrulje i mai etter ønske fra fuglevoktere - Fuglekveld vår: Med Kolaas. Guri Hansen Wik om fugleobservasjoner i Bremstein - 20-årsjubileum 2023. Danne komité for å planlegge jubileum/Tåværsfestival - (Øyans dag første helg august. Kan utgå til fordel for jubileumsmarkering.) - Gammaldags juleselskap januar 2024 - Temakveld? - Ornitologisk prosjekt med barn i 12-årsalder - Salg av hefter og eventuelt t-skjorter. Oppnevne ansvarlig for salg Vedtak: - Arbeidsplan for 2023 godkjennes. Styret sørger for å danne komité for å planlegge jubileum/Tåværsfestival. - Styret undersøker hvordan kulturlandskapet forvaltes i verdensarvområdet i forhold til driveplikten. Budsjett 2023 - Budsjettet ble godkjent, med kr 3 000,- til ornitologisk prosjekt 7. Valg - Leder for valgkomitéen, Håkon Bergåker, la fram valgforslaget Valg: Leder: Inger Pedersen (1 år) Styremedlemmer: Anita Trøite (ikke på valg) Sverre Nilsen (ikke på valg) Ronny Pedersen (2 år) Roy Næss (2 år) Varamedlem: Marit Laksholm (2 år) Enstemmig vedtatt. Valgkomité for 2024: Leder: Olaug Lauvås Medlem: Kjell Grimsø Medlem: Hårek Fredriksen Enstemmig vedtatt. Årsmøtet takker valgkomitéen for godt arbeid. Underskrivere har godkjent denne protokollen: Ole Arne Davidsen Didrik Mortensen
 
Styremøte 25.10.2022
(Sunday 6th of November 2022 01:58 PM)
Verdensarvsenteret Til stede: Inger, Jan Olav, Håkon, Ole Arne, Sverre, Anita
» Read more..
 
 
Styremøte i Vegaøyans Venner 25.09. 2022
(Sunday 6th of November 2022 01:52 PM)

Sted: Verdensarvsenteret

Til stede: Inger, Jan Olav, Håkon, Ole Arne, Sverre, Anita
Forfall: Marius» Read more..
 
 
Forsinket årsmøte 2021
(Tuesday 27th of July 2021 10:09 AM)
Årsmøtet holdes på verdensarvkafeen fredag 27.august kl.18.30

» Read more..
 
ØYANS DAG PÅ OMNØY 7.AUGUST 2021
(Saturday 24th of July 2021 10:29 AM)
Båt fra Vegstein kl. 10.00. Varighet til ca.kl.15.
Matservering: Bacalao, med kaffe. Salg av drikke.
Alle er velkommen til Øyans Dag:
Pris: kr.200 for medlemmer/ kr.300 for ikke-medlemmer

» Read more..
 
 
 
1
2345678910111213141516171819202122232425262728Next page
 
News archive
 
 
 

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved